Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mænd er en mangelvare

Sygeplejersken 2023 nr. 5, s. 8

Af:

Henrik Boesen, journalist

Lønnen og det danske, kønsopdelte arbejdsmarked er årsag til, at sygeplejerskeuddannelsen har svært ved at tiltrække mænd.

Det fastslår otte forfattere med forskellig baggrund inden for forskning, undervisning og historieforskning.

De står bag en Fagligt Ajour-artikel på dsr.dk om udfordringen med at skaffe flere mænd til sygeplejen, og de konstaterer, at der gennem tiden har været taget mange initiativer, som ikke har løst udfordringen.

I Danmark er kun 4 pct. af sygeplejerskerne mænd, og år efter år er det en overraskelse, at der er så få uddannede, mandlige sygeplejersker og mandlige sygeplejestuderende.

De seneste optagelsestal til sygeplejerskeuddannelsen viser et stort generelt frafald, og den udvikling bør vendes, f.eks. ved at flere mænd kan se mulighederne i at uddanne sig til sygeplejerske, siger forfatterne.

I artiklen giver de et bud på en strategi, der skal sikre bedre rekruttering af mænd til sygeplejen, f.eks. med fokus på kønsneutral uddannelsesvejledning og med viden om, at mænd ikke er en heterogen størrelse og derfor skal mødes med differentierede rekrutteringstiltag.

Forfatternes budskab er, at det haster med at få afsat ressourcer til at opsamle viden og gennemført forskning, som kan føre til, at flere mænd får interesse i at søge uddannelsen som sygeplejerske.

Læs artiklen ’Mænd i sygeplejen er en mangelvare anno 2023