Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Bedre livskvalitet for voksne med diabetes

Sygeplejersken 2023 nr. 6, s. 9

Af:

Henrik Boesen, journalist

Sårbare patienter med diabetes  kan gennem dialog med en sygeplejerske øge egne handlekompetencer og trivsel.

Når sygeplejersken bevidst har rollen som katalysator frem for at være den, der kommer med løsningsforslag, lykkes det at få den sårbare voksne til selv at se løsninger på problemerne.

Erfaringen er gjort gennem 2½ år i projektet ’Fleksible konsultationer’ på Steno Diabetes Center Aarhus.

Dialog var det vigtigste redskab for sygeplejersken til sammen med patienten at opnå forståelse, så patienten så muligheder for at finde løsninger.

Sammen reflekterede sygeplejerske og patient over fordele og ulemper ved mulige løsningsforslag, som vedkommende selv aktivt bidrog med. Uenighed om hvordan problemerne udfoldede sig og blev forsøgt løst, var en mulighed. Men begge kom med egne synspunkter, som bidrog til den endelige løsning af problemet.

Løsningsforslagene faldt ikke altid i tråd med sygeplejerskens opfattelser, men skulle respekteres, da patienten har endegyldigt ret til at bestemme over sit eget liv.

Metoden viste sig brugbar, fordi der var opbygget en relation og et tillidsfuldt samarbejde, hvor begge parter var trygge ved en ærlig og direkte kommunikation, hvor de svære emner blev italesat.

Læs artiklen ‘Sårbare voksne med diabetes får bedre livskvalitet og Hba1C gennem fleksible konsultationer’ på dsr.dk/fagog forskning