Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fik legater for 820.000 kr.

Sygeplejersken 2023 nr. 6, s. 9

Af:

Henrik Boesen, journalist

sy6-2023_fondsmiddeluddeling

Seks sygeplejersker har i april modtaget legater fra Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond for i alt 820.000 kr.

Legaterne skal medfinansiere udgifterne ved de ph.d.-, postdoc- og forskningsprojekter, som de seks sygeplejersker hver især er i gang med.

Fælles for projekterne er, at det er forskning inden for rammen ’Sygepleje til borgere i eget hjem’. Men de spreder sig indholdsmæssigt vidt:

  • Charlotte Hald, Regionshospitalet Randers, fik støtte til sit ph.d.-projekt om at udvide og teste en model for implementering af Advanced Care Planning og tidlig opsporing af palliative behov.
  • Birgit Refsgaard Iversen, AUH Lungesygdomme, fik støtte til sit postdoc-projekt, der bl.a. skal undersøge effekten af at være tilknyttet et udgående lungeteam. 
  • Anne-Britt Oxbøll, Rigshospitalet, Neurocenteret, fik støtte til sit ph.d.-projekt, der skal teste et nyudviklet spørgeskemabaseret værktøj til opsporing af demens.
  • Anitha Malling Tind, UCL Sygeplejerskeuddannelsen, Odense, vil i sit ph.d.-projekt kortlægge, hvad sygeplejersker gør for at adressere og anvende sociale determinanter for sundhed, når de planlægger og udfører pleje og behandling til borgere i hjemmet.
  • Annemarie Ginnerup Toubøl, UCL, Vejle, vil med sit forskningsprojekt gennemføre systematisk identifikation af støttebehov hos pårørende til mennesker med demens i eget hjem.
  • Karina Hesselvig Vaupell, UCL, Sygeplejerskeuddannelsen, Odense, vil med sit ph.d.-projekt understøtte forældre til børn født med misdannelser i at varetage og vedligeholde deres sundhed og trivsel i samarbejde med sundhedsprofessionelle.

32 sygeplejersker havde søgt fondsmidlerne, der uddeles hver andet år. 

Læs mere om de enkelte projekter og om DSR Sygeplejefaglig Forskningsfonds legatuddelinger