Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Selvstyrende teams gavner sygeplejen

Flere og flere kommuner begynder at samarbejde tværfagligt i mindre selvstyrende teams. Selvom de møder bump på vejen, er det en gave for sygeplejerskernes faglighed, fortæller ekspert.

Sygeplejersken 2023 nr. 6, s. 27

Af:

Diana Mammen, journalist

Fordelene opvejer udfordringerne i arbejdet med små, tværfaglige og selvstyrende teams. Det mener Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har lavet løbende evalueringer på mange kommuners arbejde med disse teams på ældreområdet. 

”Sygeplejerskerne oplever en helt anden mulighed for at løfte kvaliteten i opgaveløsningen, når det er de samme få borgere, de kommer hos, og den samme lille gruppe de samarbejder med. Deres faglighed kommer i spil på meget bedre vis,” siger hun og fortsætter:

”Derfor er der foreløbig gode resultater ved at samle hjemme- og sygeplejen i små teams, for det giver altså en bedre kvalitet i hjælpen til borgerne. Men det forudsætter, at teams ikke bliver for store, og at der ikke render vikarer ind og ud.”

Før var hjemme- og sygeplejen typisk organiseret hver for sig i en stordrift-politik. Også i Syddjurs Kommune. Skiftet til at arbejde i mindre teams viser sig at være et klokkerent eksempel på, at smådriftstænkning giver bedre forudsætninger for at udføre et ordentligt stykke arbejde, uddyber Pia Kürstein Kjellberg, der tror på at faste, tværfaglige og selvstyrende teams kan være løsningen på en række af ældreområdets udfordringer.

Ikke bedre fra dag 1

Men omstilling kommer ikke uden omkostning. Sådan beskriver Pia Kürstein Kjellberg præmissen for at ville ændre på arbejdsgange. Hun har fulgt en række kommuners arbejde med at sammenlægge hjemme- og sygeplejen i selvstyrende teams, der samarbejder om en mindre gruppe borgere, på nært hold – efter den hollandsk-inspirerede arbejdsmodel.

”Bevægelsen i kommunerne lige nu går mod arbejde i teams. Men når der er en udvikling i gang, vil man støde på udfordringer undervejs. I kommunerne forsøger man på bedste vis at håndtere bump på vejen – heldigvis. For hvis man lod sig slå ud, ville man aldrig komme videre eller være nået hertil, hvor man er i dag,” fortæller projektchefen.

Flere veje at gå

I Dansk Sygeplejeråd er formand Grete Christensen godt opmærksom på, at arbejdet i selvstyrende teams er en af de nye strømninger i kommunerne. Men hun påpeger, at der findes mange andre forskellige måder at organisere sig på.

”Det vigtigste er, at man har en nær, fast gruppe omkring borgerne, og at man kan tilkalde specialiserede kompetencer tilpasset den enkelte borger,” siger hun og fortsætter:

”I Dansk Sygeplejeråd understøtter vi det sygeplejefaglige arbejde, som vores medlemmer har. Det betyder, at der ikke findes en enkelt model, der er den rigtige. Vi giver i stedet karakter for, at man kan levere den pleje og omsorg, borgerne har brug for.”

Pia Kürstein Kjellberg står bag evalueringen fra Syddjurs Kommune, hvor VIVE foretager nye evalueringer i maj/juni 2023 og december 2023.