Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Taget ved lære af det svære

I Syddjurs Kommune er ledelsen godt klar over, at der har været udfordringer med arbejdet i de selvstyrende teams. Men man tror fortsat på arbejdsmodellen, som nu er udrullet til at dække hele kommunen.

Sygeplejersken 2023 nr. 6, s. 26

Af:

Diana Mammen, journalist

sy6-2023_arbliv_wenche-hallstroem

Dårlige fysiske arbejdsforhold, et for stort team og et højt vikarforbrug. Det er især de tre ting i VIVE’s evaluering, som Wenche Hallstrøm, områdeleder for borgerteams i Syddjurs Kommune, godt er klar over, ikke har været lette for teammedlemmerne at være i.

”Vi har lært af alt det, der gav os udfordringer i afprøvningen at arbejdsmodellen. Og vi tror fortsat på, at en organisering i små, selvstyrende og tværfaglige teams kan understøtte, at den enkelte borger møder så få medarbejdere som muligt, og at det vil øge kvaliteten. Ligesom vi tror på, at medarbejdernes trivsel på længere sigt kan øges ved at arbejde i et mindre team,” fortæller Wenche Hallstrøm.

Hun forklarer, at det var med de udsigter for øje, at man i sin tid besluttede sig for at arbejde i teams i kommunen.

De muliges kunst

De tre første teams i Syddjurs Kommune var prøveklud for forskellige måder at strukturere både arbejde og dagligdag på. 

”Det var bl.a. et medarbejderønske at have lokale i eget distrikt, så at placere team 6 på en skole var måske ikke ideelt, men det var det muliges kunst på daværende tidspunkt. Afprøvningen skulle også gøre os klogere på forskellige behov, og særligt erfaringerne om lokaler har vi taget med os i etableringen af de nye teams,” siger Wenche Hallstrøm.

De har også tilpasset geografien, så de enkelte teams ikke vokser sig for store. De varierer i dag fra 17-28 medarbejdere, hvilket svarer til ca. 10 i et team pr. dagvagt.

Wenche Hallstrøm understreger, at VIVE’s evaluering beror på gamle data, og at man i kommunen heldigvis er et bedre sted i dag. Vikarforbruget er man fortsat opmærksom på:

”Årsagerne til, at forbruget af vikarer har været stort er mange, bl.a. at vi har et ældreområde i Danmark, som er presset, og mange kommuner, inklusive Syddjurs, har udfordringer med rekruttering. Vi arbejder derfor på et internt vikarkorps, hvor ekstravagter gøres tilgængelige for fast- og deltidsansat personale samt timelønnede afløsere, så man så vidt muligt prøver at få dækket vagter af kendte ansigter.”

Fra 3 til 12 

I dag er selvstyrende teams udrullet til at dække hele Syddjurs Kommune.

”Vi har endelig grundstrukturen på plads, og kan nu se fremad. Vi har en plan for, hvordan der i trin skal arbejdes mod kompetenceudvikling, mere tværfaglighed og mere medbestemmelse for de i alt 12 teams fordelt på klynger her i kommunen,” afslutter Wenche Hallstrøm.