Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anerkend sygeplejerskernes skæve arbejdstider

"Genetillæg er penge for at arbejde, når andre holder fri."

Sygeplejersken 2023 nr. 7, s. 5

Af:

Grete Christensen, formand

sy5-2023_leder-grete_oploeft


Den 13. juni offentliggøres Lønstrukturkomitéens afsluttende rapporter. Dermed sættes der punktum på næsten to års analyser og sammenligning af lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor.

I forlængelse af Lønstrukturkomitéens arbejde har regeringen inviteret til trepartsforhandlinger. Forhandlingerne skal munde ud i et lønløft til offentlige faggrupper, hvor der i dag er udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Som statsministeren gentagne gange har sagt: ”Vi bliver nødt til at anerkende, at løn- og arbejdsforhold er en del af den fremtidige løsning for at sikre vores velfærdssystem”. 

En tilbagevendende diskussion, når vi taler om sygeplejerskers løn, er, hvorvidt genetillæg skal indgå i beregningerne eller ej. 

Ofte hører vi fra arbejdsgiverne og aktører i den politiske debat, at ”løn er løn”. Men sådan kan man ikke se det. Sygeplejersker arbejder på alle tider af døgnet: Aften. Nat. Weekend. Helligdage. For dét får vi en særlig betaling:

Genetillæg er penge for at arbejde, når andre holder fri. En EU-dom fra år 2000 har også slået fast, at løn bør sammenlignes på lige vilkår.

Sygeplejersker passer (på) danskerne, når de er syge. Lige som flere andre faggrupper også har skæve arbejdstider for at opretholde vitale funktioner i vores velfærdssamfund – døgnet rundt, alle 365 dage om året. 

Inde i bladet kan du læse mere om sygeplejerskers løn og genetillæg. 

Vores budskab er simpelt: Anerkend sygeplejerskerne for at arbejde på alle tider af døgnet som et særligt vilkår. Med en særlig værdi, som IKKE skal medregnes, når man sammenligner vores løn med lønnen for en pædagog, folkeskolelærer, sagsbehandler eller andre som primært arbejder om dagen på hverdage.