Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Åndelig Omsorg – En lærebog. Kari Martinsen, Katie Eriksson og Joyce Travelbee i nyt lys" og "Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet – En personcentreret tilgang på tværs af professioner og sektorer"

Sygeplejersken 2023 nr. 7, s. 54-55

En perle i omsorgssammenhænge

Åndelig omsorg

Anne Elsebet Overgaard
Åndelig Omsorg – En lærebog. Kari Martinsen, Katie Eriksson og Joyce Travelbee i nyt lys
Buster Nordic A/S 2023, 164 sider - 199 kr.

I Sygeplejersken nr. 5/2023 var temaet: ’Giv omsorgen værdi’. Samtidig kom genudgivelsen af Anne Elsebet Overgaards bog ’Åndelig omsorg’, som i sin oprindelige udgave udkom i 2003 og har været udsolgt fra forlaget i årevis. Den nye udgave indeholder bl.a. tanker af sygeplejeteoretikeren Kari Martinsen.

At den er yderst relevant og aktuel, kan man se ud fra temanummeret i Sygeplejersken, hvor åndelig omsorg ikke nævnes som et selvstændigt fænomen, men som måske forudsat i andre begreber som nødvendig omsorg, personrelateret og relationel.

Bogen giver en indføring i Kari Martinsens syn på det sansede møde i sygeplejen, Katie Erikssons møde med det lidende menneske og Joyce Travelbees syn på samtalen med patienten om mening i tilværelsen. Det er samtidig en indføring i disse sygeplejeteoretikeres udgangspunkter baseret på filosofferne K.E. Løgstrup, S. Kierkegaard og V. Franklin. Dette analyseres litterært og sættes i sammenhæng med den moderne sygeplejerskes opfattelse af den enkelte patient, og hermed skabes der bevidsthed om, hvad det fænomenologiske og eksistentielle møde mellem patient og sygeplejerske rummer.

Anne Elsebet Overgaard indrammer det meget præcist: ”… mødet mellem patient og sygeplejerske er kerneområdet i sygeplejen. Det er her, omsorgen ligger. Sygeplejersken er til stadighed tæt på patienten i alle døgnets timer. Hun tager vare på patienten i liv og død. Hun møder patienten i de ekstreme livssituationer, når eksistensen står på spil. Mødet kan være dramatisk, og det kan være enkelt og stilfærdigt. Beskrivelsen af dette møde har været underspillet i sygeplejelitteraturen i en årrække. Der er ved at ske en ændring i forskningen på dette område.”

Vi oplever, hvorledes sygeplejerskens åbenhed for den åndelige dimension i sygeplejen kan være en kilde til en større gensidig forståelse.

Bogen er en perle i omsorgssammenhængen, både fordi den sætter åndelig omsorg i et sygeplejemæssigt perspektiv, fordi den tager udgangspunkt i aktuelle sygeplejefilosoffer og fordi den samtidig er praksisnær. Det er en god bog til sygeplejefaglig eftertanke.

Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet

Anette Enemark Larsen, Lene Duus & Brigitte Sørensen (red.)
Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet – En personcentreret tilgang på tværs af professioner og sektorer
Gads Forlag 2023, 288 sider - 349,95 kr. 

Bogen indleder med at give stemme til dem, det hele handler om, nemlig de brugere, borgere og patienter, som har brug for sundhedsvæsenets ydelser. Budskabet er bl.a., at sundhedsprofessionelle skal huske at se brugeren som et helt menneske samt rette opmærksomheden mod det, der er vigtigt for den enkelte og dennes livskvalitet. Dette burde være åbenlyst, men som redaktørerne fremhæver, siger Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) noget andet. Formålet med bogen er således at bidrage til ”bedre forudsætninger for at praktisere personinvolvering i et tværprofessionelt perspektiv”.

I bestræbelserne for at leve op til formålet har de tre redaktører – en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sygeplejerske – inviteret en række forfattere til at præsentere dels de kerne-begreber, som bogen er baseret på (kap. 2-6), og dels eksempler på personinvolvering i forskellige dele af sundhedsvæsenet (kap. 7-15). I de sidstnævnte kapitler introducerer forfatterne eksempler på redskaber og metoder i arbejdet med personinvolvering.

De fleste kapitler indeholder cases, som enten underbygger forfatternes pointer eller fungerer som afsæt for læserens egne refleksioner samt refleksionsspørgsmål. Alle kapitler afsluttes med en referenceliste, der åbner mulighed for yderligere fordybelse. Bogens primære målgruppe er ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker, både studerende og færdiguddannede.

Jeg ser denne bog som en grundbog og et godt udgangspunkt for den sygeplejerske eller studerende, der vil sætte sig ind i og/eller reflektere over temaet: Brugerinvolvering i teori og praksis. De enkelte kapitler bidrager hver især til at fremhæve dilemmaer og dermed også kompleksiteten i arbejdet med personinvolvering. 

Et samlet kapitel, der forholder sig mere kritisk til begrebet personinvolvering samt til muligheder og begrænsninger i arbejdet, ville efter min mening have styrket bogen yderligere.    

Gitte K. Jørgensen, sundhedsplejerske cand.comm., ph.d.

Fagredaktørens udvalgte v/Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d.

E-bog
ebog

Ny gratis e-bog om ortopædkirurgisk sygepleje på vidoks.dk som er hjemmesiden for Nationalt Videncenter for Ortopædkirugisk Sygepleje.

Video

fodspor
Møder du i dit arbejde på hospitalet patienter med demens, som skal undersøges eller behandles? Så ved du, at det ikke altid er lige nemt. May Bjerre Eiby, sygeplejerske og leder af plejehjemmet Dagmarsminde, har produceret en video, som måske kan være en hjælp i patientforløbene på din afdeling. MYF, står for mimik, ydmyghed og flow. Filmen ligger på May Bjerre Eibys LinkedIn-profil.

Podcast
’I sygeplejens fodspor’. Podcastserie udgivet af UCN Sygeplejerskeuddannelsen. Hvilke podcasts ville studerende lytte til, hvis de selv kunne bestemme?  På den baggrund er der produceret otte podcastepisoder, der handler om sygeplejens historie, Fundamentals of Care og seks væsentlige sygeplejeteoretikere sat i relation til dette. Opfølgning viser, at de især er gode til eksamensforberedelse! Find den hos forskellige podcastudbydere.