Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

God søvn er sygepleje

Sygeplejerske og forsker Mette Kragh er en af initiativtagerne bag projektet ’Bedre søvn uden medicin’, der giver psykiatriske patienter i Aarhus bedre søvnkvalitet og færre søvnproblemer.

Sygeplejersken 2023 nr. 7, s. 56-57

Af:

Nana Toft, journalist

sy7-2023-forskerenfortaeller_oploeft

Mette Kragh

Mette Kragh
Klinisk sygeplejespecialist, forsker, ph.d., Psykiatriens Hus & Forskningsenheden, Afdeling for Depression og Angst.

Skrev i 2017 ph.d. om vågenterapi og fik i den forbindelse idéen til et non-farmakologisk søvnbehandlingstilbud, som hun realiserede sammen med en psykolog-kollega, da hun blev ansat i Psykiatriens Hus i 2019.

I 2021 fik projektet ’Bedre søvn uden medicin’ innovationsprisen NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

Foto:Mikkel Berg Pedersen

“Jeg kan nævne en pige på 20 år, der led af PTSD og især havde svært ved at falde i søvn. Det kunne ofte tage flere timer. Ligesom hun også havde hyppige opvågninger i løbet af natten.

Allerede efter fire sessioner havde hun en indsovningstid på et kvarter.”

Casen er ganske repræsentativ, forklarer sygeplejerske og forsker, Mette Kragh, der er en af initiativtagerne bag projektet ’Bedre søvn uden medicin’, der i 2021 fik innovationsprisen NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

Det er den første nationale pris for innovation i den offentlige sektor. ’Bedre søvn uden medicin’ er et non-farmakologisk søvnbehandlingstilbud, der bliver tilbudt udvalgte borgere i Aarhus, der både har en psykiatrisk lidelse og et søvnproblem. 

Kort fortalt går det ud på, at udvalgte patienter får tilbudt et skræddersyet og individuelt tilrettelagt behandlingsforløb i seks moduler, der indeholder alt fra udfyldelse af søvndagbog og undervisning i søvnhygiejne til lysterapi eller eksponering for dagslys.

Tilbage i 2020, da 50 patienter havde været gennem forløbet, viste en evaluering, at deltagerne både fik bedre søvnkvalitet og færre søvnproblemer, og i dag er interessen for det medicinfri søvnbehandlingstilbud da også støt stigende; fra 15 i 2019 til 98 i 2022, og alene i år, per 10. maj 2023, har 67 patienter indtil videre været henvist til de seks moduler, som behandlingsforløbet indeholder. 

“Det virker. Tilbagemeldingerne lyder også på, at de får mere energi om dagen og bedre er i stand til at gå i skole, arbejde og ikke mindst have større overskud til at være sammen med deres familie,” forklarer Mette Kragh. 

Startede med koffeinfri kaffe

Idéen til et non-farmakologisk søvnbehandlingstilbud fik Mette Kragh faktisk allerede i 2017. Hun havde netop afleveret sin ph.d., der bl.a. havde indbefattet et kvalitativt projekt med 13 deltagere, der alle led af depressioner og fik såkaldt vågenterapi (deltagerne holder sig vågne i dagevis med det formål at undersøge, om det har en positiv effekt på patienternes depression, red.). Undervejs fortalte deltagerne, der i øvrigt udelukkende modtog medicin for deres søvnproblemer, at de synes, der var for lidt fokus på søvn og søvnkvalitet.

“Så jeg lavede et søvnforløb a la det, vi har nu på et sengeafsnit. Det er dog ret svært at lave et 6 ugers forløb for indlagte, hvor den gennemsnitlige indlæggelsestid er under 30 dage, så det var først, da jeg blev ansat i Psykiatriens Hus, at jeg kunne køre videre med idéen,” fortæller Mette Kragh, der så længe, hun næsten kan huske, har været optaget af søvn.

“Jeg startede som udviklingssygeplejerske i psykiatrien for 13 år siden og begyndte at indføre koffeinfri kaffe om aftenen. Søvn er et helt oplagt sted at sætte ind. Hvis du sover godt, er der jo så meget mere, du kan overkomme.

For mig at se er det egentlig også en af de helt grundlæggende sygeplejeopgaver; at opretholde den gode søvn,” forklarer Mette Kragh. 

Burde være offentligt 

Hun pointerer, at op mod en tredjedel af befolkningen har søvnproblemer, og at det helt generelt er et overset problem. Men at tallet er markant højere for borgere med psykiatriske lidelser. Hun fortæller også, at det er dokumenteret, at søvnproblemer kan forværre den psykiatriske lidelse og føre til indlæggelse, tilbagefald og selvmordstanker. 

“Der er evidens for, at non-farmakologiske tiltag er bedre end medicin. Det er bare svært at implementere, da det kræver mange personaletimer. Samtidig er der kun få uddannelsesmuligheder i metoderne. Så der er en del barrierer,” lyder det fra Mette Kragh, der dog understreger, at der er flere elementer i søvnbehandlingen, som man sagtens kan bruge som helt almindelig sygeplejerske. 

“En søvndagbog er effektivt. Bare det at få patienterne til at være bevidste om deres egen søvn gør en forskel,” konstaterer Mette Kragh, der drømmer om at behandlingstilbuddet kan blive spredt ud til resten af Danmark. 

“Lige nu er det kun dem, der har råd til privat søvnbehandling, eller dem, der bor de få steder, behandlingen tilbydes, der har adgang til non-farmakologisk søvnbehandling. For mig at se burde det være et behandlingstilbud i offentligt regi. I samtlige kommuner,” lyder det håbefuldt fra Mette Kragh.  

Projektet kort
  •    ’Bedre søvn uden medicin’ er et non-farmakologisk søvnbehandlingstilbud.
  •     Psykiatriens Hus i Aarhus har tilbudt det siden 2019 til borgere med psykiatriske lidelser og søvnproblemer. 
  •     Det består af seks behandlingsgange med dels to sygeplejersker og dels en psykolog.
  •     Fokus er undervisning om søvn, ændring af uhensigtsmæssige vaner, afspænding, metoder til at tackle bekymring og negative tanker om søvn, samt forebyggelse af tilbagefald.
  •     Behandlingen kan skræddersys til den enkelte og bygger på evidensbaserede metoder, der kombinerer kronoterapi, kognitiv adfærdsterapi og social rytme-terapi. 

Kilde: Center for Offentlig Innovation