Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

”Jeg håber, de her penge kan gøre en forskel” 

Hjemmesygeplejerske på Egedal Sundhedscenter Sidsel Juel Jensen ser gode takter i den samlede OK24-aftale på det kommunale område. Udfordringerne med at tiltrække og fastholde sygeplejersker i kommunerne bekymrer hende dog stadig. 

Publiceret: 

1. marts 2024

Senest opdateret: 

5. marts 2024

Af:

Helle Lindberg Emarati 

hli@dsr.dk
Dinner

Foto:

Nikolai Linares

Det er torsdag eftermiddag, og Sidsel Juel Jensen venter på at høre nyt om OK24-forhandlingerne. Sammen med Sygeplejersken sidder hun på et lille, men pænt kontor på Egedal Sundhedscenter, da pressemeddelelsen fra Dansk Sygeplejeråd pludselig tikker ind i indbakken: ”Samlet aftale med kommunerne på plads.” 

Mailen bliver hurtigt åbnet og aftalen skimmet. Hun finder sig selv i oversigten over, hvad de kommunale sygeplejersker kan se frem til at få i kroner og øre, hvis de stemmer ja. 

Med sine 10 års anciennitet vil Sidsel Juel Jensen få en lønstigning på mindst 3.650 kr. om måneden inkl. pension og særlig feriegodtgørelse, når aftalen er fuldt indfaset. 

”Jamen, det var da også på tide,” siger Sidsel Juel Jensen som det første. Hun tygger en smule på ordene, imens hun læser lidt videre. 

”Men jeg tænker, jeg stadig har nogle bekymringer,” tilføjer hun så. 

Godt med beløb der kan mærkes 

Sidsel Juel Jensen er hjemmesygeplejerske i Egedal Kommune, og her har de som mange andre steder problemer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker, der kan være med til at tackle den voksende andel af plejekrævende borgere i kommunerne. 

”Jeg synes umiddelbart, det lyder meget godt med de lønstigninger, vi får. Jeg håber, de her penge kan gøre en forskel i forhold til, om vi kan trække nogle sygeplejersker ud i kommunerne og holde på dem. Det er selvfølgelig svært at spå om, så vi må jo bare vente og se,” siger hun.  

”Men jeg synes i det hele taget, det er godt, at der langt om længe kommer nogle reelle penge til sygeplejerskerne, uanset om det så er i regionerne eller kommunerne. At det er nogle beløb, der rent faktisk kan mærkes.” 

Vi taler lidt om forskellene på OK24-aftalerne for det kommunale og det regionale område. At de hospitalsansatte sygeplejersker i denne omgang kan se frem til at få nogle højere lønstigninger end sygeplejerskerne i kommunerne, hvis forligene bliver stemt igennem.  

Vi kigger også sammen på en oversigt fra Dansk Sygeplejeråd, der viser, at sygeplejerskerne i kommunerne historisk set har været lønførende, og at de fortsat vil få enten mere eller nogenlunde det samme i løn som de regionale sygeplejersker, når de to OK24-aftaler er fuldt indfaset i 2026. 

”Jeg kunne da helt sikkert godt tænke mig, at vi i kommunerne fik noget mere, men jeg vil ikke sidde og sige, at vi absolut skal have mere end sygeplejerskerne på hospitalerne,” siger Sidsel Juel Jensen. ”Sygepleje er lige vigtigt, uanset om det er i den primære eller sekundære sektor.” 

Hun tænker lidt.  

”Jeg havde egentlig håbet, at jeg måske kunne læne mig tilbage og ånde lettet op, når den her aftale landede, men sådan har jeg det vist ikke helt,” siger hun. ”Jeg er stadig bekymret for, om vi vil kunne rekruttere og fastholde i fremtiden, men jeg håber som sagt, at det her måske kan hjælpe på det.” 

På sociale medier har nogle kommunalt ansatte sygeplejersker udtrykt bekymring for, om de større lønstigninger til sygeplejerskerne i regionerne måske vil trække sygeplejersker fra kommunerne over på hospitalerne. Den bekymring kan Sidsel Juel Jensen godt relatere til. 

”Men den bedste af alle verdener ville jo være den, hvor vi ikke skulle gå på hugst hos hinanden, men hvor der i stedet var flere, der havde lyst til gå ind i sygeplejefaget, eller til at komme tilbage til faget. Forhåbentlig kan de her aftaler være et skridt på vejen,” siger hun. 

Gode sygeplejersker kræver gode lønninger 

I OK24-aftalen for det kommunale område er der – ligesom i aftalen for det statslige og det regionale område – indlagt en ekstra lønforhandling i efteråret 2025, som skal lukke et eventuelt lønefterslæb for de offentligt ansatte i forhold til det private. 

Den del af aftalen ser Sidsel Juel Jensen også positivt på. Hun kunne i det hele taget godt ønske sig, at man fra regeringens og beslutningstagernes side begyndte at anskue offentligt ansattes og især sygeplejerskers løn på en anden måde end hidtil. 

”Når du eller for den sags skyld en politiker f.eks. har en far, søster, mor eller bror, som ligger for døden derhjemme, så er det en hjemmesygeplejerske som mig, der kommer og tager hånd om den døende og de pårørende. Vil vi som samfund ikke gerne have, at den hjemmesygeplejerske er højtuddannet, dygtig, professionel og kompetent? Hvis vi vil det, kræver det først og fremmest en løn, der kan tiltrække ham eller hende,” siger Sidsel Juel Jensen.