Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

OK24 region og kommune

Læs om overenskomstforhandlingerne på det regionale og kommunale område i 2024.

Sygepelejersker i personalerum med oversigt på skærme
56516695
Den kommunale aftale er landet
Der er landet en OK24-aftale på det kommunale område. Se mere her:
59574817
Den regionale aftale er landet
Der er landet en samlet aftale på det regionale område. Se hovedpunkterne fra aftalen her:

Fra forventninger og ønsker til ny overenskomst

Her kan du følge med i processen frem mod en ny overenskomst. Se nedenfor, hvordan din overenskomst bliver til.

59574822

Foto:

Søren Svendsen

Afstemningsregler

Tidligere har aktive medlemmer på det statslige og private område kunnet stemme om overenskomsten på det regionale og kommunale område. Ved OK24 sker afstemningen via Forligsmandsloven, som aftalt i trepartsforhandlingerne, derfor er reglerne anderledes denne gang.

Hvem kan stemme?

 • Aktive medlemmer af DSR, der er ansat i regioner eller kommuner
 • SLS-medlemmer
 • Ansatte på selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommune eller region
 • Frikøbte politikere i DSR

OK24 starter hos dig som medlem

Vi har spurgt fællestillidsrepræsentanter og suppleanter, hvad deres forventninger til OK24 er. Se, hvad de svarede, i videoerne nedenfor.

Krav til OK24

DSR har den 15. december sendt sine krav til OK24 til arbejdsgiverne på det regionale og det kommunale område. Den 4. januar gik forhandlingerne i gang

Vi har lyttet til dine og de øvrige medlemmers forventninger og har derfor haft skarpt fokus på at stille krav om bedre løn og bedre arbejdsvilkår for sygeplejersker.


Fokus på bedre løn og bedre arbejdsvilkår

I foråret 2023 inviterede DSR til medlemsmøder om OK24 i hele landet og gav jer medlemmer mulighed for at indgive jeres forventninger til OK24, enten på møderne eller digitalt. Blandt andet skulle I prioritere mellem tre overenskomsttemaer:

  • Løn
  • Et fleksibelt og holdbart arbejdsliv
  • Kompetenceudvikling


Prioriteringen var tydelig:

  • 77% mente, at løn var det vigtigste tema ved OK24.
  • 22% prioriterede et fleksibelt og holdbart arbejdsliv højest.
  • 1% mente, at kompetenceudvikling var vigtigst.


Jeres forventninger til OK24 er først blevet prioriteret i DSR’s kredse, Lederforeningen og SLS, dernæst har DSR’s hovedbestyrelse udtaget dem. Til sidst er vi sammen med vores kollegaer i Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet blevet enige om, hvilke krav der skal sendes til arbejdsgiver.

Se OK24-kravene
Her kan du læse mere om DSR's OK24-krav til region og kommune.
Tre sygeplejersker ved en patient.

Foto:

Søren Svendsen

Forhandlingsfællesskab gør os stærkere

Som medlem af både Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet har DSR fremsat fælles krav til OK24. Det gør vi for at kunne stå stærkest muligt i forhandlingerne.

Via Forhandlingsfællesskabet har vi fremsendt krav til overenskomsten, der handler om generelle lønstigninger eller penge til ferie eller barsel.

Via Sundhedskartellet har vi fremsendt specielle krav til overenskomsten, rettet særligt mod bl.a. sygeplejersker. Det kan fx være krav om bedre løn til særlige grupper, pension eller arbejdstidsregler

To sygeplejersker kigger på et dokument.

Foto:

Søren Svendsen

OK24 FAQ

Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om hhv. løn og mere procesrelaterede emner på disse to sider.

Særligt til dig, der er TR
På TR-kompasset kan du løbende finde information om OK24.
51320491

Foto:

Nikolai Linares

Økonomisk støtte i tilfælde af konflikt

Gælder kun medlemmer, der er meldt ind senest 31. december 2023.

I 2024 forhandler vi nye overenskomster for regioner, kommuner og staten. I tilfælde af konflikt med arbejdsgiverne kan du kun få økonomisk støtte, hvis du per 31. december 2023 har et aktivt medlemskab af DSR.

74.000 er allerede en del af det største faglige fællesskab for sygeplejestuderende og sygeplejersker og har mulighed for at stemme om overenskomsten, der dækker alle sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Medlemmer kan også få hjælp i de svære sager på arbejdet og kontante fordele og rabatter.

Som medlem har du desuden mulighed for at stemme om overenskomsterne, få hjælp af din TR eller rådgivning af DSR, når det er svært, og en række fordele som forsikringer, bankaftaler, billige bøger og sommerhuse.