Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Eksperter forventer højere løn med ny reguleringsordning

De offentligt ansattes løn skal fremover reguleres på en ny måde i forhold til lønudviklingen for privatansatte. Ændringen kan give højere løn til sygeplejersker og andre offentligt ansatte, vurderer eksperter.

Publiceret: 

23. februar 2024

Senest opdateret: 

5. marts 2024

Af:

 Ulla Abildtrup

redaktionen@dsr.dk
56810489

Foto:

Søren Svendsen

Fra næste år bliver sygeplejerskers og andre offentligt ansattes løn reguleret på en ny måde ift. de privatansatte. Det er en del af rammeaftalen for de nye overenskomster for de offentligt ansatte.

Og det er en god nyhed, fortæller Niels Storm Knigge, der er ledende økonom hos den samfundsøkonomiske tænketank Kraka.

”Det skyldes, at det gamle system vurderede lønstigningerne på det private arbejdsmarked lavere end det nye system, og derfor fulgte de offentligt ansatte ikke med op i løn i helt samme grad,” fortæller han og uddyber:

”Den nye model afspejler bedre lønudviklingen for de enkelte personer på arbejdsmarkedet, og baseret på de historiske erfaringer vil offentligt ansatte formentlig opleve højere lønstigninger fremover, end hvis man var blevet ved den gamle model,” tilføjer Niels Storm Knigge.

Sammenligner ensartede grupper

I det gamle system lagde man alle privatansattes løn i vægtskålen på den ene side og alle de offentligt ansattes løn i hver af de tre sektorer i vægtskålene på den anden side. Derefter så man, hvor stor forskellen var.

Hvor det gamle lønindeks altså beregnede lønudviklingen på baggrund af et gennemsnit for hele arbejdsstyrken inden for en sektor, er det nye lønindeks i stedet baseret på et gennemsnit for ensartede medarbejdergrupper.

Baseret på de historiske erfaringer vil offentligt ansatte formentlig opleve højere lønstigninger fremover, end hvis man var blevet ved den gamle model.

Niels Storm Knigge, ledende økonom hos den samfundsøkonomiske tænketank Kraka

Den nye reguleringsordning bruger det såkaldte standardberegnede lønindeks, og det skulle være bedre til at tage højde for skift i sammensætningen af medarbejdere end det gamle, hvor et skift i retning af f.eks. flere højtlønnede inden for en sektor, ville løfte gennemsnitslønnen i indekset for sektoren.

Når det private arbejdsmarked som i de senere år ansætter mange ufaglærte til en lav løn, ser det samlet ud, som om lønudviklingen blandt de privatansatte har været lille. Men i virkeligheden er der grupper på det private arbejdsmarked, som har haft en større lønstigning.

Påvirket af udskiftning i ansættelsesgrupper

Mikkel Mailand er lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet, og han mener ligesom Niels Storm Knigge, at den nye udregningsmodel vil gavne offentligt ansatte – i hvert fald på kort sigt.

”Lige nu bliver der ansat en del højtuddannede i det offentlige på bekostning af bl.a. laverelønnede HK’ere. Det kan betyde, at lønudviklingen samlet set ser meget højere ud på det offentlige område, når man sammenligner med det private arbejdsmarked, end den reelt er, fordi den offentlige lønudvikling er påvirket af udskiftning i ansættelsesgrupper,” siger Mikkel Mailand og fortsætter:

”Man kan forvente, at det nye standardberegnede lønindeks bliver til lønmodtagernes fordel, fordi det er bedre til at tage højde for sådanne skift i medarbejdersammensætningen,” siger han.

Mere i løn

Niels Storm Knigge fra Kraka har beregnet, at offentligt ansatte kunne have fået en del mere i lønningsposen, hvis den nye reguleringsordning var indfaset tidligere.

”Hvis den nye model havde virket helt fra 2016, havde offentligt ansatte haft op til 10 milliarder kroner mere i løn om året,” fortæller han.

Om reguleringsordningen

Reguleringsordningen blev indført for 35 år siden for at sikre, at lønudviklingen i den offentlige sektor i gennemsnit følger med den private lønudvikling.

Reguleringsordningen fungerer på den måde, at hvis lønudviklingen har været større på det private arbejdsmarked end på det offentlige arbejdsmarked, får de offentligt ansatte en lønstigning, som svarer til 80 pct. af forskellen.

Hvis lønudviklingen omvendt har været lavere på det private arbejdsmarked, trækker man 80 pct. af forskellen fra de generelle lønstigninger.

Formålet har været på den ene side at sikre, at den offentlige sektor ikke bliver lønførende og dermed indirekte presser lønnen opad i de konkurrenceudsatte erhverv i den private sektor. På den anden side at sikre, at den offentlige sektor ikke sakker bagud lønmæssigt.