Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Lokal løndannelse

I Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland skaber politikken og strategien for lokal løndannelse fundamentet for kredsens ambitioner for sygeplejerskernes lokale lønudvikling.

De vedtagne politikker og strategier integreres i det konkrete forhandlingsarbejde, som varetages af kredsens politiske ledelse, fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR) og kredsens sekretariat.

Kredsens ambition med politik og strategi omkring lokal løndannelse tager udgangspunkt i de aktuelle samfundsudfordringer:

  • Faget og professionens betydning for samfundet.
  • Den demografiske udvikling med flere ældre og flere multisyge borgere samt den øgede mistrivsel blandt børn og unge.
  • Den udprægede mangel på sundhedsfagligt uddannet personale – her især manglen på sygeplejersker.
  • At uddannelse skal kunne betale sig.

Konkret ønsker vi at:

  • Skabe grundlag for individuel og kollektiv lønudvikling.
  • Skabe udgangspunkt for indplacering ved nyansættelse og stillingsskifte.
  • Skabe grundlag for den årlige løndrøftelse.
  • Sikre gennemsigtighed i løndannelsen.
  • Synliggøre karriereveje og kompetenceudvikling.

Strategien skal samtidig ligge til grund for samarbejdet mellem den enkelte sygeplejerske, FTR/TR og kredsen i forhold til den individuelle lønfastsættelse.

Kreds Midtjyllands politik og strategi for lokal løndannelse er godkendt af kredsbestyrelsen den 29. august 2023.

De hidtidige aftaler

I kommuner og region er der forskellige former for lokale aftaler, som er udviklet med baggrund i de enkelte arbejdspladser.  

Det er vigtigt, at der i kredsens forhandlingsarbejde løbende sker en afvejning af de områder, hvor der skal skabes fælles forudsætninger for sygeplejerskerne, samtidig med at forskelligartede lokale aftaler kan videreudvikles.

Forhåndsaftaler i Kreds Midtjylland

Lokal løndannelse

Note: Dansk Sygeplejeråd har forhandlings- og aftaleretten for radiografer. Forhandlingerne vedrørende lokal løndannelse varetages i et tæt samarbejde med Radiograf Rådet. Når der i denne politik og strategi står sygeplejersker, gælder det derfor samtidig for radiografer.

*Denne politik og strategi beskæftiger sig ikke med forhold på det statslige område, idet det her er Dansk Sygeplejeråd Centralt, som aftaler lønnen, lige som den ikke skal ses i sammenhæng med lønforhandling på de privatejede arbejdspladser, idet lønforhandlinger her oftest foregår mellem den enkelte sygeplejerske og arbejdsgiveren.