Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Indsatser og strategier

Kredsbestyrelsen har vedtaget en række overordnede strategier for arbejdet i Kreds Nordjylland og prioriteret de politiske indsatser.

Emblemer Tjenestemandstirsdag Thisted

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Strategier for arbejdet i Kreds Nordjylland

Det overordnede mål med de strategiske indsatser er at omsætte DSRs visioner, værdier og holdninger til konkrete og aktive handlinger og indsatser, som vil skabe mærkbar værdi for medlemmerne i forhold til løn, arbejdsvilkår, faglighed, profession og et styrket fællesskab.

Centrale rettigheder og lokale muligheder er et væsentligt element i Dansk sygeplejeråds overordnede strategi for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjyllands vision er, at sygeplejersker har et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet - til gavn for den enkelte sygeplejerske, faget og samfundet.

Handleplan for Kreds Nordjyllands indsats for et godt arbejdsmiljø - vedtaget af Kredsbestyrelsen 23. januar 2024.

Kredsens kommunikation og information skal understøtte og synliggøre Dansk Sygeplejeråds vision, værdier og holdninger over for medlemmer og det omgivende samfund med det formål at få indflydelse og påvirke udvikling/beslutninger i en retning, der er til gavn for sygeplejen og kredsens medlemmer.

Med udgangspunkt i DSR’s vision og holdningspapirer har kredsbestyrelsen udarbejdet ’Strategi og handleplan for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland’.

Guldmønter
Find mere om sygeplejerskers løn og pension
Dansk Sygeplejeråd har indgået mange overenskomster med både regioner, kommuner, staten og private arbejdsgivere, der er med til at sikre din løn, pension og arbejdsforhold.