Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om Kreds Nordjylland

Kreds Nordjylland er den lokale afdeling for alle sygeplejersker i Nordjylland - både region, kommuner, psykiatri, primær sektor og en lang række private arbejdspladser og klinikker.

Kredskontoret

Sygeplejerskernes nordjyske forening

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland organiserer alle sygeplejersker i Nordjylland.

1. januar 2023 havde Kreds Nordjylland 8.319 medlemmer - både i og uden for beskæftigelse, studerende, seniorer og passive medlemmer.

Kreds Nordjylland arbejder lokalt for realisering af Dansk Sygeplejeråds formål.

Det sker blandt andet ved at:

  • Forhandle aftaler med lokale arbejdsgivere som blandt andet Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner om løn- og arbejdsforhold – blandt andet forhåndsaftaler, udmøntning af puljer fra overenskomster og lokale aftaler om medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø.
  • Hjælpe, vejlede og støtte de nordjyske medlemmer gennem blandt andet lønforhandling og støtte i faglige sager.
  • Afholde arrangementer for medlemmerne.
  • Medvirke ved uddannelse af tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og støtte de samme tillidsvalgte i deres daglige arbejde på arbejdspladserne
  • Påvirke lokale politikere i byråd, regionsråd og de lokalt valgte medlemmer af Folketinget.
  • Sprede Dansk Sygeplejeråds holdninger og forslag i blandt andet den lokale presse og på sociale medier.

Kredsbestyrelsen

Kredsens ledes af en kredsbestyrelse på 16 medlemmer – heraf en ledelse på tre (forkvinde, 1. kredsnæstforkvinde og kredsnæstforkvinde), samt 13 menige bestyrelsesmedlemmer. Kredsbestyrelsen vælges for fire år ad gangen – næste gang i efteråret 2025.

Kredsbestyrelsen har politisk ansvar og kompetence i alle lokale spørgsmål og skal sikre sammenhæng mellem medlemmernes interesser og de lokalpolitiske prioriteringer, strategier og indsatser. Kredsbestyrelsens opgave er at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, der bringes i spil i forhold til politiske indsatser og beslutninger lokalt og landsdækkende på tværs i Dansk Sygeplejeråd.

Kredsbestyrelsen skal indgå i gensidig forpligtende involvering og inddragelse af medlemmer, tillidsrepræsentanter og øvrige organisationsvalgte.

Den nordjyske kredsbestyrelse
Læs mere om kredsbestyrelsens arbejde, møder, kontaktoplysninger mm.

Kredskontor

Kreds Nordjylland har sekretariat med kredschef, faglige konsulenter, administration, journalist og mødelokaler på Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV.

Kontoret har åbent for både personlig og telefonisk henvendelse i de tidsrum, der fremgår øverst på forsiden af kredsens hjemmeside her.

Fakturaer til Kreds Nordjylland bedes fremsendt elektronisk:

CVR: 30933990
GLN: 5790001660215

Medarbejdere i Kreds Nordjylland
Find alle politisk valgte og ansatte på kredskontoret her.

Nyheder og sociale medier:

Kreds Nordjylland kommunikerer på mange platforme. Naturligvis her på hjemmesiden, men også via nyhedsbreve, der udsendes omkring 20 gange om året, forkvinde Christinas blog og via profiler på sociale medier - Facebook og Instagram.

Du finder link til alle nyhedskanaler herunder.

Nyt fra Nordjylland
Her finder du alle nyhedskanaler fra Kreds Nordjylland - nyheder, nyhedsbrev, optræden i pressen, blog og sociale medier.

Klagevejledning:

Er du ikke tilfreds med en afgørelse, vi har truffet i Kreds Nordjylland, kan du her læse, hvordan du klager over afgørelsen.

Stå stærkere som sygeplejerske i DSR

56810489

I DSR står du stærkere

Vi forhandler din overenskomst og hjælper dig i dit arbejdsliv som sygeplejerske. Se, hvad du får ud af at være medlem af DSR.

56888076

Du har en tillidsrepræsentant i ryggen

Som medlem af DSR har du en tillidsrepræsentant (TR) på din arbejdsplads, som du kan gå til, når du har brug for rådgivning, støtte eller hvis du har konkrete spørgsmål til fx din løn, arbejdstid eller hvis du oplever udfordringer på arbejdspladsen.

Meld dig ind i DSR
Som medlem af Dansk Sygeplejeråd opnår du mange faglige og personlige fordele.Vi rådgiver og hjælper dig med arbejdsvilkår, løn, faglig udvikling og meget mere.