Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Tillidsvalgt i Kreds Nordjylland

Denne side er for TR, FTR og AMiR i Kreds Nordjylland - altså tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Emblemer

Velkommen til Kreds Nordjyllands informationssider for TR/FTR/AMIR.

Her finder du information om arrangementer i kredsen, forhåndsaftaler, lokale politikker og meget mere, som er relevant for dit tillidshverv.

Du kan også finde information om valg til tillidsrepræsentant og relevante kontaktoplysninger.

Vi håber, at informationerne er anvendelige – og husk, at hvis du savner information, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Find din tillidsrepræsentant
Kontaktoplysninger på Dansk Sygeplejeråds fællestillidsrepræsentanter (FTR) på de nordjyske arbejdspladser og link til, hvor du finder tillidsrepræsentanten (TR) på netop din arbejdsplads.
TR-KB-seminar 2022 - 13

Foto:

CARSTEN LORENZEN

Tillidsrepræsentant (TR)

Som TR har du en meget vigtig rolle som bindeled mellem og organisationen. På denne side har vi samlet al relevant information til dig som TR i Kreds Nordjylland.

TR-KB-seminar (15)

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Fællestillidsrepræsentant (FTR)

Som FTR har du en nøglefunktion både i TR-kollegiet, i samarbejdet kredsen og med ledelsen på din arbejdsplads. Vi har samlet al relevant information for dit arbejde via dette link.

TR-KB-seminar (17)

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Arbejdsmiljørepræsentant (AMiR)

Som AMiR er du valgt til at medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Vi har samlet al relevant information for dit arbejde via dette link.

TR- og AMiR-kompas

TR-kompasset

Vejledninger, nyttige links og anden hjælp til dig som tillidsrepræsentant.

TR-kompasset
FTR-kompas

Vejledninger, nyttige links og anden hjælp til dig som fællestillidsrepræsentant.

FTR-kompasset
AMiR-kompasset

Vejledninger, nyttige links og anden hjælp til dig som arbejdsmiljørepræsentant.

AMiR - repræsentant for arbejdsmiljø
OK24 logo SHK.png

Hvornår kommer pengene?

Det kan være svært at overskue, hvornår de mange forskellige beløb i de nye overenskomster kommer til udbetaling - derfor har vi lavet denne grafiske oversigt.

FAQ om Den Dansk Model og overenskomsterne
Den Danske Model er en betegnelse for den særlige måde, arbejdsmarkedet er indrettet på i Danmark. Her aftales løn og arbejdsvilkår normal direkte mellem arbejdsmarkedets parter - arbejdsgivere og fagforeninger. Vi har forsøgt at samle nogle af de mest udbredte spørgsmål om Den Danske Model i denne FAQ.

Møder for tillidsvalgte

Møder for TR

Kreds Nordjylland holder områdemøder for tillidsrepræsentanterne i kommuner og region omkring fire gange om året.

Møder for FTR

Fællestillidsrepræsentanterne for henholdsvis de nordjyske kommuner og de regionale arbejdspladser mødes omkring otte gange om året.

Møder for AMiR

De nordjyske arbejdsmiljørepræsentanter samles tre gange årligt - for det meste i det såkaldte trio-samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentant og leder.