Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Arbejdspladsvurdering

En arbejdspladsvurdering (APV) er en metode til at holde styr på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Alle arbejdspladser skal udarbejde en APV, og den skal revideres mindst hvert tredje år.

Hvad er en arbejdspladsvurdering (APV)?

Arbejdspladsvurdering (APV) er en lovbunden opgave, og det er et værktøj, som hjælper med at sætte arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen i system. En grundig og kontinuerlig APV-indsats er derfor helt central for forbedringen af arbejdsmiljøet.

APV'en:

 • Skal være skriftlig

 • Skal være tilgængelig for både medarbejdere og ledere på arbejdspladsen

 • Består normalt af fem faser:
  1) Identifikation og kortlægning
  2) Beskrivelse og vurdering
  3) Inddragelse af sygefravær
  4) Prioritering og handlingsplan
  5) Opfølgning på handlingsplan

 • Skal revideres mindst hvert 3. år, samt hvis der sker ændringer i arbejdet eller den måde arbejdet udføres på, som påvirker arbejdsmiljøet.

Metoder og redskaber til at lave APV

Alle dele af arbejdspladsens aktiviteter er omfattet, herunder også de aktiviteter, som foregår uden for arbejdspladsens adresse. Der er ikke metodekrav til APV´en, og man vælger selv, om der fx skal anvendes kvalitative eller kvantitative metoder.

Læs mere om krav til en APV på Arbejdstilsynets hjemmeside

På BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside finder du brancherettede APV-metoder og oplysninger

Branche, Fællesskab, Arbejdsmiljø har udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan man vurderer det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan man fokuserer på forbedringer.

Metoder til psykisk APV

Metoder til aktiverende APV

Hvad er AMiR's/arbejdsmiljøgruppens opgave?

Når en arbejdsplads gennemfører APV, skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO - svarende til MED-organisationen på offentlige arbejdspladser) inddrages i hele processen.

Arbejdsmiljørepræsentanten, AMiR, er medlem af arbejdsmiljøorganisationen.

Er man ansat på en arbejdsplads, hvor der ikke er krav om oprettelse af en AMO, skal medarbejderne deltage i APV-arbejdet på samme måde.

AMO/medarbejderne skal desuden underskrive APV’en som dokumentation for at have deltaget.

Hvad er TR's opgave?

AMiR eller arbejdsmiljøgruppen kan evt. inddrage TR i arbejdet med at synliggøre APV og inddrage kollegerne aktivt i processen.