Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Undersøgelser af arbejdsmiljø (SATH)

DSR undersøger med nogle års mellemrum, hvordan sygeplejersker oplever deres arbejdsmiljø i spørgeskemaundersøgelser med titlen "Sygeplejerskers Arbejdsmiljø Trivsel og Helbred, SATH". Se resultater af undersøgelserne på denne side.

Hvad er SATH-undersøgelser?

SATH står for 'Sygeplejerskers Arbejdsmiljø Trivsel og Helbred', som er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der med års mellemrum sendes til en stor gruppe sygeplejersker. Undersøgelsen anvender forskningsmæssigt validerede spørgsmål suppleret med specifikke spørgsmål om bl.a. sygeplejerskers arbejdsområde.

Siden 2002 har DSR gennemført spørgeskemaundersøgelserne for at følge udviklingen i sygeplejerskers arbejdsmiljø, så det er fx er muligt at dokumentere, hvis der sker en vigtig udvikling, som skal sættes på dagsordenen. Undersøgelsesresultaterne er beskrevet i notater og rapporter.

I 2023 er SATH-undersøgelsen blevet gentaget. 8.000 sygeplejersker har modtaget et spørgeskema.