Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

OK24: Kommunalt forlig

OK24-forliget mellem DSR og Kommunernes Landsforening er vedtaget. Læs her, hvad det betyder for dig som kommunalt ansat sygeplejerske i form af generelle lønstigninger, barsel, natarbejde, pension, trepartsmidler mv. Du kan også se, hvordan de forskellige aftaleelementer udmøntes.

OK24: Forliget er vedtaget

Det blev et stort ja

Læs mere hos Forligsinstitutionen og se en oversigt over stemmerne fra alle organisationer her:

Læs mere hos Forligsinstitutionen
Nyhed fra DSR

Læs nyheden fra Dansk Sygeplejeråd med Dorthe Boe Danbjørgs reaktion på resultatet her:

Sygeplejersker stemmer ja til OK24
Se DSR's stemmeprocent

Se, hvor mange DSR-medlemmer, der har stemt, her.

Se stemmeprocenten

Det kommunale forlig i hovedtræk

Dansk Sygeplejeråd har sammen med Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om den nye overenskomst for kommunalt ansatte sygeplejersker.

Nedenfor kan du se hovedelementerne i aftalen.

Det generelle forlig

Det generelle forlig sikrer en samlet økonomisk ramme på 8,8%. Heraf er 6,51% generelle lønstigninger (inkl. reguleringsordning) til alle sygeplejersker.

Da forbrugerpriserne forventes at stige 4,3% i samme periode, betyder det en forbedring af reallønnen.

Første stigning er på 4% og træder allerede i kraft fra 1. april 2024.


Ekstraordinær forhandling

Som ekstra sikkerhed om at følge den private lønudvikling er der aftalt en ekstraordinær forhandling i efteråret 2025. Den vil sikre, at lønnen for offentligt ansatte også stiger, hvis den private lønudvikling bliver højere end forventet.

Som en del af det generelle forlig sikrer aftalen bl.a. kommunaltansatte sygeplejersker nedenstående elementer.

Elementer fra det generelle forlig

Midler fra Trepartsaftalen

Trepartsaftalen blev indgået i december 2023 som en ekstraordinær engangsbevilling fra regeringen. Regeringen havde inden trepartsforhandlingerne gik i gang, lagt sig fast på, at en stor del af disse midler skulle gå til sygeplejersker i regionerne med henblik på fastholdelse og rekruttering af ressourcer. Der er dog også afsat trepartsmidler til kommunalt ansatte sygeplejersker og ledere.

Fordelingen af midlerne fra trepartsaftalen fandt sted under OK24, og sikrer bl.a. sygeplejersker i kommunerne nedenstående elementer.

Elementer fra Trepartsaftalen

De organisationsspecifikke midler

Ved dette års overenskomstforhandlinger har organisationspuljen været på 2%, hvilket er væsentligt højere end ved tidligere OK-forløb. Til sammenligning blev der ved OK18 afsat 0,35% og ved OK21 0,5% af rammen til organisationspuljer.

Organisationspuljen på to procent på det kommunale område for ikke- ledende grupper er anvendt til:

 • At give sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker med mindre end 4 års anciennitet på baggrund af grunduddannelsen et nyt, pensionsgivende tillæg (gælder ikke selvtilrettelæggere).
 • At øge det nuværende løntillæg for alle erfarne sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker med mindst 10 års erfaring (gælder også selvtilrettelæggere).
 • At øge pensionsprocenten for alle ikke-ledende kommunale sygeplejersker med 0,73% til samlet set 15% inkl. fritvalgsandelen.

For sygeplejersker med en kandidatuddannelse på a-skalaen forhøjes pensionsprocenten med 2,22% til 21% inkl. fritvalg. Det er samme pensionsforbedring som for AC-kandidater. Der vil være frit valg mellem at få udbetalt pension over 15% som løn eller pension.

Organisationspuljen sikrer desuden sygeplejersker i kommunerne nedenstående elementer.

Elementer fra organisationspuljen

Aftalens elementer som pdf
Hent hovedelementerne fra aftalen som pdf.

Så meget stiger din løn

Samlet set giver overenskomstaftalen på det kommunale område en samlet lønforbedring inkl. pension og særlig feriegodtgørelse ved overenskomstperiodens udløb på:

 • Sygeplejerske med 0-3 års anciennitet: min. 3.600 kr./md.
 • Sygeplejerske med 4-10 års anciennitet: min. 2.800 kr./md.
 • Sygeplejerske med 10 års anciennitet: min. 3.650 kr./md.
 • Specialuddannet sygeplejerske eller sundhedsplejerske med 10 års anciennitet: min. 3.800 kr./md.

De beregnede beløb er baseret på den overenskomstaftalte løn. Eventuelle lokale tillæg skal lægges oveni og reguleres også med de generelle lønstigninger.

Eksempler på lønstigninger

Se eksempler på, hvor meget lønnen stiger for udvalgte grupper af kommunalt ansatte sygeplejersker med OK24-aftalen.

Beregningsgrundlag

Her kommer de første lønstigninger

De generelle lønstigninger forventes at komme hurtigst muligt efter 1. maj - med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

Det betyder, at de forventeligt kommer med maj-lønnen for sygeplejersker, der er bagudlønnede, og dermed bliver udbetalt med lønnen i slutningen af maj/starten af juni.

Hvad angår tillægget til ledere og forhøjelsen af særydelser forventes disse at komme hurtigst muligt, men det kan tage længere tid at beregne og implementere disse elementer.

Her træder forbedringerne i kraft

Få et samlet overblik over, hvornår forbedringerne i det kommunale forlig træder i kraft. Du kan også se, hvilke forbedringer der stammer fra trepartsaftalen.

2024

1. april

 • 4% i generel lønstigning.
 • Forbedring af barselsvilkår:
  • 3 ugers ret til løn i stedet for dagpenge til far/medmor.
  • 13 ugers ret til løn i stedet for dagpenge til hver forældre, der får flerlinger.
  • 10 ugers ret til løn i stedet for dagpenge til soloforældre.
 • Vagtlængden forhøjes til fra 10 til 12 timer.
 • Frivilligt ekstra arbejde (FEA) ændres:
  • Normal timeløn til op 37 t/u i gennemsnit over normperioden, dog med princip om ikke at forskelsbehandle deltidsarbejde inden for EU-retten (fra trepart).
 • Tillæg til ledere med sygeplejerskeuddannelse (fra trepart).
 • Højere individuel arbejdstid (såkaldt plustid op til 42 timer om ugen).


1. maj

 • Pensionister, der ansættes den 1. maj 2024 eller senere, får pension efter overenskomsten. Der vil være en overgangsordning for allerede ansatte pensionister frem til 1. oktober 2024.
 • Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse med 0,53%. Denne forhøjelse bliver delvist finansieret af løntillægget på 0,45% fra afskaffelsen af store bededag


1. juni

 • Engangstillæg til ledere med sygeplejerskeuddannelse ansat pr. 1. juni 2024 (fra trepart).


1. oktober

 • 1,74% fra reguleringsordningen. Dette er et skøn, der afhænger af den faktiske lønudvikling for privatansatte og kommunalt ansatte i perioden frem til 1. kvartal 2024


2025

1. januar

 • Forhøjelse af særydelser (fra trepart):
  • aften med 5,12% til 35,12%.
  • nat med 4,26% til 39,26%.
  • lørdag med 1,71% til 31,71%.
 • Forhøjelse af pension af særydelser med 2,67% til 7,67% (fra trepart).


1. april 2025

 • Tillæg til sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker med mindre end 4 års sammenlagt beskæftigelse (dog ikke selvtilrettelæggende).
 • Tillæg til selvtilrettelæggende med mindst 4 år sammenlagt beskæftigelse (dog ikke sundhedsplejersker eller andre sygeplejersker med en godkendt specialuddannelse).
 • Tillæg/forhøjelse af tillæg til alle med mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse.
 • Pension stiger fra 14,27% til 15%.
 • Forhøjelse af tillæg til ledere med en sygeplejerskeuddannelse.
  Pension til ledere med en sygeplejerskeuddannelse stiger fra 18,04% til 18,51%.
 • Buffer til kandidater: Vi har afsat midler, så vores kandidater kan få den samme forbedring, som AC forhandler til deres kandidater.


1. oktober 2025

 • 0,24% i generel lønstigning.
 • 0,33% fra reguleringsordningen. Dette er et skøn, der afhænger af den faktiske lønudvikling for privatansatte og kommunalt ansatte i perioden frem til 1. kvartal 2025.


1. november 2025

 • 0,20% i generel lønstigning.


2026

1. januar

 • Forhøjelse af særydelser:
  • aften med 0,88% til 36%.
  • nat med 0,74% til 40%.
  • lørdag med 0,19% til 32% (fra trepart).
 • Yderligere forhøjelse af pension af særydelser med 0,48% til 8,15% (fra trepart).
 • Fremrykning af lørdag fra kl. 08 til kl. 06 (fra trepart).

FAQ om OK24

Spørgsmål og svar på oftest stillede spørgsmål om de indgåede aftaler.

Spørgsmål og svar om den økonomisk ramme, reallønsforbedringer, inflation, reguleringsordning og lønefterslæb.

Spørgsmål og svar om generelle/specielle forhandlinger, forhandling i procent versus kroner, sammenkædning og afstemningsregler.