Løn ifølge overenskomsten – regionalt ansatte

Her på siden kan du læse mere om din løn ifølge overenskomsten. Få et hurtigt overblik over din løn og dit lønforløb, hvad enten du er ansat som sygeplejerske, specialuddannet sygeplejerske, kandidatuddannet sygeplejerske eller som leder.

 

Sådan er din løn sammensat ifølge overenskomsten

Din løn består af faste løndele og arbejdstidsbestemte tillæg:

Faste løndele:

 • Løntrin inkl. områdetillæg, som varierer efter, hvor i landet du arbejder
 • Centrale tillæg, som blandt andet afhænger af uddannelsesniveau og anciennitet
 • Pension
 • Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales i tre rater om året

Arbejdstidsbestemte tillæg (også kaldet særydelser):

Hvis du arbejder på skæve tidspunkter, kommer en del af din løn fra genetillæg eller særydelser.

Læs mere om satserne for arbejde om aftenen, natten, i weekenden, på helligdage samt andre relevante beløb fra arbejdstidsaftalen her.

 

Din løn som sygeplejerske

Lønnen for regionalt ansatte sygeplejersker består af en startløn og tre anciennitetsstigninger:

 • Lønnen stiger første gang ved fire års anciennitet i form af øget årligt tillæg
 • Lønnen stiger anden gang ved otte års anciennitet i form af et højere løntrin
 • Endelig stiger lønnen også ved ti års anciennitet i form af øget årligt tillæg

Pensionen i regionerne udgør 13,55%.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør for sygeplejersker med 0-9 års erfaring 2,85% af den ferieberettigede løn.

For sygeplejersker med ti eller flere års erfaring udgør den 1,95%.

 

Lokale tillæg

Ud over den løn, der er fastlagt i overenskomsten, kan der være forhandlet et højere løntrin eller tillæg til dig på baggrund af dine funktioner eller kvalifikationer.

Læs mere om lokal løn her

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin, dit centralt aftalte tillæg og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og hvilket område du arbejder i.

 

Din løn som specialuddannet sygeplejerske

Lønnen for regionalt ansatte, specialuddannede sygeplejersker består af en startløn og tre anciennitetsstigninger:

 • Lønnen stiger første gang ved fire års anciennitet i form af øget årligt tillæg
 • Lønnen stiger anden gang ved otte års anciennitet i form af et højere løntrin
 • Endelig stiger lønnen også ved ti års anciennitet i form af øget årligt tillæg

Pensionen i regionerne udgør 13,55%.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør for sygeplejersker med 0-9 års erfaring 2,85% af den ferieberettigede løn. For sygeplejersker med 10 eller flere års erfaring udgør den 1,95%.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin, dit centralt aftalte tillæg og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og hvilket område du arbejder i.

 

Din løn som kandidatuddannet sygeplejerske

Lønnen for regionalt ansatte kandidatuddannede sygeplejersker består af en startløn og tre anciennitetsstigninger:

 • Lønnen stiger første gang ved to års anciennitet i form af et højere løntrin
 • Lønnen stiger anden gang ved tre års anciennitet i form af et højere løntrin
 • Endelig stiger lønnen også ved fire års anciennitet i form af et højere løntrin


Bemærk, at der ikke er noget centralt aftalt tillæg eller områdetillæg, hvis man er ansat som kandidatuddannet sygeplejerske.

Pensionen i regionerne udgør 18,58%

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør 1,95% af den ferieberettigede løn.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har.

 

Din løn som ledende sygeplejerske

Lønnen for ledende sygeplejersker aftales lokalt. Følgende elementer er aftalt i overenskomsten:

 • Ledende sygeplejersker indplaceres på lederlønsskalaen i intervallet mellem trin 7 og trin 16.
 • Sygeplejersker, der indgår i afdelingsledelse, får et pensionsgivende tillæg på minimum 34.538 kr. pr. år (31.3.2018-niveau).
 • Pensionen for ledende sygeplejersker i regionerne er 16,80%.
 • Tre gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 1,95% af den ferieberettigede løn.

Bemærk, at der ikke er noget områdetillæg, hvis man er ansat som ledende sygeplejerske.
 

Læs mere om løn for ledende sygeplejersker her (Lederforeningens hjemmeside om løn og kontrakt.)

 

Lønberegneren

Brug Sundhedskartellets lønberegner til at udregne din aktuelle løn ifølge overenskomsten, hvis du er ansat i en kommune eller i en region.

I lønberegneren kan du udregne din præcise løn, pension og særlige feriegodtgørelse på baggrund af, hvilket område du tilhører, din beskæftigelsesgrad, din anciennitet og eventuelt lokalt forhandlede tillæg.
 

Det er en god ide at have din lønseddel ved hånden, når du tjekker, om du får den løn, du er berettiget til.

Prøv Lønberegneren

 

 

Lønløftet

Se også