Lønløftet

Sygeplejersker står forrest, når mennesker skal hjælpes. Vi har en helt central rolle for Danmarks velfærd. Det er vi stolte af. Men når det kommer til løn, står vi næsten bagerst. Skriv under, og hjælp os med at forpligte Folketingets politikere til at rette op på sygeplejerskernes lønefterslæb.

Lønløftet - vi er mere værd

Sygeplejersker står forrest, når mennesker skal hjælpes. Vi plejer og behandler de syge, de gamle, børnene og alle, der har behov. Vi har en helt central rolle for Danmarks velfærd. Det er vi stolte af.

Men når det kommer til løn, står vi næsten bagerst. Sygeplejerskernes løn står ikke mål med vores uddannelsesniveau, vores opgaver og vores ansvar. I 1969 blev sygeplejersker placeret lavt i lønhierarkiet efter Tjenestemandsreformen. Det har 50 år ikke ændret på. Sygeplejersker tjener 15-20 procent mindre end traditionelt mandsdominerede fag med samme uddannelseslængde.
 

Skriv under - og stil krav til politikerne

Det er et problem. Ikke kun for sygeplejerskerne, men for hele Danmark. Vores samfund har både brug for, at sygeplejerskerne vil fortsætte i faget og for at tiltrække fremtidige generationer. 

Problemet blev skabt af politikerne. Derfor skal de også løse det. Vi har brug for lønløftet: Folketingets politikere skal forpligte sig til – i samarbejde med sygeplejerskerne og arbejdsgiverne - at løfte sygeplejerskernes løn over de kommende år.

Hjælp os!

Skriv under

 

 

Vores 5 krav til politikerne:

 • Der skal gøres op med uretfærdigheden fra Tjenestemandsreformen. Sygeplejerskerne blev for mere end 50 år siden indplaceret for lavt i lønhierarkiet af politikerne. Derfor er det en opgave for Folketinget at indplacere sygeplejerskerne rigtigt.
   
 • Sygeplejersker skal have en løn, som afspejler uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. Sygeplejerskers lønefterslæb på 15-20 procent i forhold til traditionelt mandsdominerede fag med sammen uddannelsesniveau skal lukkes.
   
 • Folketingets politikere skal sammen med sygeplejerskerne og arbejdsgiverne forpligte sig til at skabe ligeløn.
   
 • Der skal aftales en forpligtende tidsramme, som gradvist hæver sygeplejerskernes løn.
   
 • Vi vil ikke tage fra andre i overenskomstsystemet - pengene skal bevilges af Folketinget.