Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Hvis du bliver afskediget

Hvad gør du, hvis du bliver afskediget? Hvilke rettigheder og forpligtigelser har du? Dansk Sygeplejeråd står klar til at rådgive dig. Her kan du få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er blevet afskediget.

Kontakt DSR
Hvis du bliver afskediget, er Dansk Sygeplejeråd din nærmeste hjælp. Husk, at du altid kan kontakte din tillidsrepræsentant eller din kreds og få råd og vejledning.

Tillidsrepræsentant som bisidder

Tillidsrepræsentanten kan hjælpe dig som bisidder og forhandler ved en afskedigelsessamtale. Tillidsrepræsentanten er i den situation garant for, at mødet med arbejdsgiveren bliver afviklet på en ordentlig og sober måde og efter aftalte retningslinjer.

Tillidsrepræsentanten er desuden med til at sikre, at alle andre relevante regler og aftaler bliver overholdt.

 

Dette skal du være opmærksom på

Kontakt din tillidsrepræsentant

Du bør have tæt kontakt til din tillidsrepræsentant, og drøfte din situation med denne. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kan du kontakte din lokale kreds i DSR, som vil hjælpe dig.
Hvis du er leder, bør du kontakte Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd.

Få afklaret usikkerheder

Hold et møde med din TR og din leder, hvor du kan stille spørgsmål, som kan hjælpe med at afklare eventuelle usikkerheder. Det er fx i orden at spørge, hvorfor det er dig, der er blevet fyret.

Få afklaret dine vilkår

Få hurtigst muligt afklaret dine vilkår i forhold til afskedigelsen. Er du fx fritstillet i opsigelsesperioden? Hvis ikke, skal du tale med din tillidsrepræsentant og din leder om dine vagter frem til opsigelsesperiodens udløb.

Tal med din sikkerhedsrepræsentant

Trivslen og arbejdsmiljøet bliver ofte påvirket for dig og dine kolleger i opsigelsesperioden og i det efterfølgende forløb. Tal med din sikkerhedsrepræsentant, så både dit og kollegaernes arbejdsmiljø bliver sikret bedst muligt.

Hjælp til at komme i job igen

Spørg din tillidsrepræsentant, om der findes ordninger, der kan hjælpe dig i job igen – nu eller senere. Det kan fx være en jobbank, et rådgivningsforløb eller lignende.

Rådgivning i a-kassen

Hvis du er medlem af DSA, skal du huske at melde dig ledig på 1. ledighedsdag på jobnet.dk. DSA kan også hjælpe dig med at søge nyt job. Se mere på dsa.dk.

Som ledig starter du desuden et kontaktforløb med a-kassen, når du mister dit arbejde. Du bliver indkaldt til en CV- og vejledningssamtale med en jobkonsulent fra DSA inden for de første tre uger, fra du bliver ledig. Her får du god mulighed for sparring på dit CV og dine jobansøgninger. Sammen med jobkonsulenten laver du også en plan for din videre jobsøgning.

Alle jobkonsulenterne i DSA har en sundhedsfaglig baggrund, hvilket betyder, at de kender til området og har de rette kompetencer til at kunne rådgive dig. 

Find meget mere om DSA's tilbud på a-kassens hjemmeside.

Få nedsat dit kontingent
Hvis du bliver opsagt, og ikke finder nyt job, efter din opsigelsesperiode er udløbet, har du mulighed for at få nedsat dit DSR-kontingent. Husk altid at holde os orienteret om ændringer i dit arbejdsliv, så er du sikker på at betale det rigtige medlemskontingent.

Fandt du, hvad du søgte?

Skriv en kommentar, og hjælp os med at gøre indholdet på siden bedre. Skriv ikke personoplysninger som fx navn, e-mail og medlemsnummer i kommentaren.