Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ferieregler for statsligt ansatte sygeplejersker

Blive klogere på reglerne for løn under ferie, retten til 6. ferieuge, optjening og afvikling af ferie og sygdom i forbindelse med ferie. Du kan også se, hvilke "særlige fridage" man har som sygeplejerske, der er ansat i staten.

Gældende aftaler om ferie i staten

Som ansat i staten er du omfattet af Ferieloven, Ferieaftalen for staten og Ferievejledningen.

De indeholder bl.a. regler for løn under ferie, retten til 6. ferieuge, optjening og afvikling af ferie og sygdom i forbindelse med ferie.

Ifølge aftalerne har statsligt ansatte sygeplejersker ret til op til 5 ugers ferie og op til 5 særlige feriedage pr. år.

Ferieaftalerne
Se de ferieaftaler, statsansatte er omfattet af, hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Fem ugers ferie (samtidighedsferie)

Ifølge de gældende aftaler har statsligt ansatte sygeplejersker ret til op til 5 ugers ferie og op til 5 særlige feriedage pr. år.

Mere specifikt gælder, at:

 • ferieåret går fra 1. september det ene år til 31. august det efterfølgende år.

 • du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse.

 • ferieafholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder), hvor optjent ferie kan holdes.

 • hovedferieperioden går fra 1. maj til 30. september i det samme kalenderår.

 • en ferieuge består af 7 sammenhængende dage.

Ferieregler for ansatte i staten

Hvilke ferieregler gælder dig som ansat i staten? Se mere i denne liste.

Hvilke dage er særlige fridage?

Første maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag er almindelige arbejdsdage, når de falder på hverdage.

 • Første maj kan du søge tjenestefri uden løn. Du får ikke tillæg for arbejde denne dag.

 • Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24 får du et tillæg til timelønnen på 25 %.
   
 • Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24 ​ får du et tillæg til timelønnen på 25 %.

 • Nytårsaftensdag får du ikke tillæg.

Alle dagene kan der gives tillæg for arbejde efter kl. 17 efter de gældende aftaler.

Arbejdstidsregler

Arbejdstidsreglerne på statens område findes både i en fælles arbejdstidsaftale og i de enkelte overenskomster. Reglerne i fællesaftalen kan suppleres/afviges i de enkelte overenskomster.

Hvis der ikke er anført særlige regler i de enkelte aftaler, gælder aftalen "Arbejdstid for tjenestemænd i staten".