Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ferieregler for statsligt ansatte sygeplejersker

Blive klogere på reglerne for løn under ferie, optjening og afvikling af ferie og sygdom i forbindelse med ferie. Du kan også se, hvilke "særlige fridage" man har som sygeplejerske, der er ansat i staten.

Gældende aftaler om ferie i staten

Som ansat i staten er du omfattet af Ferieloven, Ferieaftalen for staten og Ferievejledningen.

De indeholder bl.a. regler for løn under ferie, retten til særlige feriedage, optjening og afvikling af ferie og sygdom i forbindelse med ferie.

Ifølge aftalerne har statsligt ansatte sygeplejersker ret til op til 5 ugers ferie og op til 5 særlige feriedage pr. år.

Ferieaftalerne
Se de ferieaftaler, statsansatte er omfattet af, hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Fem ugers ferie (samtidighedsferie)

Ifølge de gældende aftaler har statsligt ansatte sygeplejersker ret til op til 5 ugers ferie og op til 5 særlige feriedage pr. år.

Mere specifikt gælder, at:

  • ferieåret går fra 1. september det ene år til 31. august det efterfølgende år.

  • du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse.

  • ferieafholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder), hvor optjent ferie kan holdes.

  • hovedferieperioden går fra 1. maj til 30. september i det samme kalenderår.

  • en ferieuge består af 7 sammenhængende dage.

Ferieregler for ansatte i staten

Hvilke ferieregler gælder dig som ansat i staten? Se mere i denne liste.

Hvilke dage er særlige fridage?

Læs her hvilke særlige fridage, der er for dig som er statsansat.

Arbejdstidsregler

Arbejdstidsreglerne på statens område findes både i en fælles arbejdstidsaftale og i de enkelte overenskomster. Reglerne i fællesaftalen kan suppleres/afviges i de enkelte overenskomster.

Hvis der ikke er anført særlige regler i de enkelte aftaler, gælder aftalen "Arbejdstid for tjenestemænd i staten".

Ferietilbud med DSR

Hotel Koldingfjord set fra fjordsiden

Hotel Koldingfjord ferietilbud

Hotel Koldingfjord har sammensat et særligt ferietilbud til dig, der er medlem af DSR.

58912426

Sygeplejerskernes fritidsboliger

Lej et sommerhus eller en ferielejlighed billigt, når du er medlem af DSR.