Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

5 dages selvbetalt omsorgsorlov

Som lønmodtager har du ret til at holde 5 arbejdsdages omsorgsorlov uden løn per kalenderår.

Ansat i staten

Fra den 2. august 2022 trådte reglerne om en ny omsorgsorlov i kraft, der betyder, at du som lønmodtager fra 2023 har ret til at holde 5 arbejdsdages omsorgsorlov per kalenderår.

Du har dog ikke ret til løn i de 5 dage, og du optjener heller ikke ferie under omsorgsorloven.

  • Omsorgsorloven skal bruges til at yde personlig støtte eller omsorg for nære pårørende – det kan være egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i din husstand.

  • Du kan afholde dagene samlet eller enkeltvis, og de omsorgsdage, der ikke er benyttet ved kalenderårets udløb, bortfalder.

  • Din arbejdsgiver kan kræve, at du lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Dokumentationskravet kan opfyldes med f.eks. en lægeattest, en indkaldelse til behandling eller anden dokumentation, der understøtter behovet.

    Dokumentationskravet vil f.eks. være opfyldt, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal ledsage en pårørende til demensudredning eller kræftbehandling. 

  • Du skal selv betale for den relevante dokumentation.

Forskellen på omsorgsorlov og omsorgsdage

Som en overgangsordning vil du have ret til 2 omsorgsdage i perioden fra 2. august 2022 og frem til 31. december.

Man må ikke forveksle omsorgsorlov med omsorgsdage. I din overenskomst har du ret til 2 omsorgsdage med løn, hvis du har børn under 7 år.

Derimod giver omsorgsorloven ikke ret til løn og gælder for alle lønmodtagere uanset, om de er omfattet af en overenskomst eller ej.

Du kan læse yderligere om omsorgsorlov her.