Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fravær af familiemæssige årsager

Du har i visse tvingende familiemæssige situationer ret til orlov eller tjenestefrihed.

Ansat i region eller kommune

Ifølge ”Aftale om fravær af familiemæssige årsager” har ansatte i tvingende familiemæssige situationer ret til tjenestefrihed. Du kan finde reglerne i Kapitel 8:

  • Ulykke og akut sygdom (§31)

  • Ret til frihed ved børns hospitalsindlæggelse (§32)

  • Pasning af alvorligt syge børn under 18 år (§33)

  • Pasning af børn med nedsat funktionsevne (§34)

  • Pasning af døende i hjemmet (§35)

Ansat i staten

Du har i tvingende familiemæssige situationer ret til tjenestefrihed i forskellige situationer. Om orloven er helt eller delvist lønnet eller ulønnet beror på den enkelte situation. De nærmere regler om tjenestefri af familiemæssige årsager fremgår af:

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager


Eksempler på tvingende familiemæssige situationer kunne være:

  • Pasning af alvorligt syge børn under 18 år § 2

  • Pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem § 3

  • Barns hospitalsindlæggelse § 4

  • Force majeure § 5


Pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse § 7.

En arbejdsgiver må ikke afskedige dig, fordi du har ønsket at benytte retten til fravær, udnytter retten til fravær eller har været fraværende. Hvis du bliver afskediget i strid hermed, har du krav på en godtgørelse fra arbejdsgiveren, jf. § 4 i loven om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.