Aktuelt

Vis alle

Nyt om dit medlemskab i Dansk Sygeplejeråd

Specielt for OK18

Hovedbestyrelsen har den 12. marts besluttet, at ikke-medlemmer i forbindelse med den truende konflikt kan melde sig ind i Dansk Sygeplejeråd med tilbagevirkende kraft. Derfor kan sygeplejersker, der ikke er medlemmer af DSR, (gen-) indmelde sig nu og opnå ret til konfliktunderstøttelse, hvis de er udtaget til strejke. De får også muligheden for at benytte lånemodellen, når den træder i kraft ved evt. lockout.
For at opnå ret til konfliktunderstøttelse/ -lån, skal indmeldelse ske med tilbagevirkende kraft pr. 1.1.2018 og der opkræves kontingent fra denne dato. Har man restance fra tidligere medlemskab vil den også blive opkrævet. I øvrigt vil der gælde de samme betingelser for evt. restance af ikke-betalt konfliktkontingent fra 2008 og frem, som hvis medlemmet var indmeldt før 31.12.2017. Det samme gælder, hvis du allerede er meldt ind i perioden efter 31.12. 2017 og frem til nu: Samme regler som for alle andre, hvis du efterbetaler kontingent for perioden fra nytår til nu. Muligheden for indmeldelse med tilbagevirkende kraft bortfalder fra det øjeblik, det officielt meldes ud, at en konflikt bliver en realitet. Kontakt medlemsafdelingsafdelingen, hvis du er i tvivl: medlemsregister@dsr.dk

Bliv medlem

Vis alle

Meld dig ind i Dansk Sygeplejeråd.