Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

DSR bakker op om store dele af prioriteringsrådets anbefalinger

Sundhedssektorens prioriteringsråd kom i dag med 20 anbefalinger til et holdbart sundhedsvæsen, hvor der især er fokus på bedre sammenhænge i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne viser bl.a., hvor vigtige sygeplejerskerne er for fremtidens sundhedsvæsen.

Publiceret: 

9. februar 2024

Senest opdateret: 

22. februar 2024

Af:

Trine Baadsgaard

tba@dsr.dk
To sygeplejersker kigger på et dokument.

Foto:

Søren Svendsen

Prioriteringsrådets anbefaling nr. 1 er at sikre et entydigt ansvar for patientovergange. En anbefaling DSR er meget glad for.

”Vi er helt enige i, at patientovergange er afgørende for et sammenhængende sundhedsvæsen. Det handler om hurtig videndeling, så næste led i kæden ved, hvad de skal og hvornår, så patienten oplever, at der er styr på forløbet. Det er ofte sygeplejerskerne, der står for disse overgange, men det kræver tid og fokus på den gode overlevering. Dvs. prioritering og normeringer,” siger DSR’s 2. næstforkvinde Kristina Robins.

Den næste anbefaling lyder på at styrke det nære.
”Også denne anbefaling hilser vi velkommen,” siger Kristina Robins.
”Vi ser gerne, at der kommer flere APN-sygeplejersker, (avanceret klinisk sygeplejerske), der inden for et afgrænset område vil kunne vurdere, diagnosticere samt justere eller igangsætte behandling inden for akutte eller kroniske sygdomme,” siger Kristina Robins og fortsætter:
”Dette samt sygeplejersker med borgernær specialuddannelse er vores bud på vigtige tiltag i det nære sundhedsvæsen samt god implementering af det forbeholdte virksomhedsområde, der også er på vej til at blive indfaset,” siger hun.

Mere behandling i eget hjem

Prioriteringsrådet anbefaler som punkt nummer 3, at der skal ske mere behandling i eget hjem.

”Også her er vi enige og tror på at teknologi og digitale løsninger kan bidrag til dette, forudsat selvfølgelig at kompetencer og ressourcer følger med,” siger Kristina Robins.

En af anbefalingerne er også samtaler og omsorg i forbindelse med afslutning på livet.

”Også her spiller sygeplejerskerne en vigtig rolle, da det meget ofte vil handle om palliation,” siger Kristina Robins, der også ønsker at fremhæve rådets anbefaling nr. 7 om let adgang til patientoplysninger.

”Det er vigtigt, at der er let adgang til patientoplysninger fra hele sundhedsvæsenet. Det kræver, at data kan deles nemt - ikke kun fra sygehus til egen læge, men også til den kommunale sygepleje og plejehjem, hvor borgeren bor. ”

Alt i alt ser Kristina Robins mange gode anbefalinger i rådets udspil og mener bl.a., at sygeplejerskernes faglighed og evne til at prioritere er vigtige i mange af rådets anbefalinger.

”Der prioriteres hver eneste dag i sundhedssektoren, både i behandling, sygepleje mv. Udover dette peger de mange gode anbefalinger hen mod et sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for den enkelte borger samt samfundet som helhed,” slutter Kristina Robins.

Det er Lægeforeningen, der har taget initiativ til at etablere Sundhedssektorens Prioriteringsråd, der har til formål at diskutere løsninger på, hvordan vi bruger arbejdskraften i sundhedsvæsenet bedre til gavn for alle. I dag afleverede de anbefalingerne til sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Prioriteringsrådets 20 anbefalinger