Love og vedtægter

Kongressen fastsætter Dansk Sygeplejeråds love, der som vedtægtsmæssigt grundlag regulerer de grundlæggende forhold internt i organisationen. Lovene udgør samtidig DSR's retlige ansigt udadtil.

Dansk Sygeplejeråds love

"Dansk Sygeplejeråd samler Danmarks sygeplejersker og sygeplejestuderende til varetagelse af medlemmernes faglige, løn- og ansættelsesmæssige, arbejdsmiljømæssige, organisatoriske og sundhedspolitiske interesser.

Interessevaretagelsen sker i tæt samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og forpligtende fællesskaber både lokalt og centralt samt i tværgående udvalg som blandt andet kan nedsættes af og have tydeligt mandat fra kongressen.

Dette søges bl.a. opnået ved: at føre forhandlinger med myndigheder og arbejdsgivere om løn-, ansættelses- og pensionsforhold for sygeplejersker, at arbejde for mest muligt politisk indflydelse, at arbejde for sygeplejens fortsatte udvikling gennem en styrkelse af uddannelsen og forskningen i sygeplejen, at udgive et tidsskrift for sygeplejersker, og samarbejde med organisationer i ind- og udland."

Sådan lyder formålsbestemmelsen i DSR's love, som angiver den overordnede retning for DSR's samlede virke.

Hent lovene i pdf

Download DSR's samlede love og find det specifikke lovemne, du søger:  DSRs samlede love 2022

Læs også