Love og vedtægter

Kongressen fastsætter Dansk Sygeplejeråds love, der som vedtægtsmæssigt grundlag regulerer de grundlæggende forhold internt i organisationen. Lovene udgør samtidig DSR's retlige ansigt udadtil.

Dansk Sygeplejeråds love

"Dansk Sygeplejeråds formål er at samle Danmarks sygeplejersker til varetagelse af disses faglige, løn- og ansættelsesmæssige og organisatoriske interesser."

Sådan lyder formålsbestemmelsen i DSR's love, som angiver den overordnede retning for DSR's samlede virke.

Download DSR's samlede love og find det specifikke lovemne, du søger:

DSR's samlede love 2018

Læs også