Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kongressen i DSR

I kongressen sidder de sygeplejersker, DSR’s medlemmer vælger til at repræsentere sig. Kongressen former den politik, vi som organisation arbejder efter, og er vores øverste besluttende myndighed.

Om DSR’s kongres

Kongressen arbejder for dig som medlem. Her formes den politik, vi som organisation arbejder efter.

I kongressen sidder de sygeplejersker, DSR's medlemmer vælger på demokratisk vis hvert 4. år:

  • DSR's centrale politiske ledelse
  • De 5 lokale kredses forpersoner, næstforpersoner og bestyrelsesmedlemmer
  • 6 repræsentanter for SLS, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
  • 7 repræsentanter for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd

Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverste besluttende myndighed.

Ordinær kongres

Der holdes ordinær kongres hvert 2. år i maj. Dette blev besluttet på kongressen i 2022.

Ekstraordinær kongres

Kongressen kan også indkaldes i særlige tilfælde, fx ved overenskomstforhandlinger.

Læs mere om kongressen i DSR's love §21-23

Kongressens medlemmer

Find dine lokale politiske repræsentanter

Her kan du se de sygeplejersker, som er valgt af DSR's medlemmer til vores 5 lokale kredsbestyrelser, SLS og Lederforeningen. De arbejder alle for dig som medlem, både lokalt og i kongressen.

Emblemer

Organisationsdiagram

Få overblik over Dansk Sygeplejeråds politiske struktur.

60056261

Foto:

Søren Svendsen

Kongresforum for delegerede

Er du medlem af DSR's kongres, kan du klikke dig videre til Kongresforum her.