Brug for et pitstop

KOMMUNALT ARBEJDSMILJØ. Dansk Sygeplejeråds nye arbejdsmiljøundersøgelse viser, at 6 ud af 10 sygeplejersker i hjemmeplejen og på plejehjem har svært at arbejde fagligt forsvarligt. Kommunerne er ikke gearet mandskabsmæssigt og teknologisk til at tage sig af de særligt syge borgere, og sygeplejerskerne bliver overladt alene med ansvaret for de nye komplekse opgaver. De hænger i til det yderste, for arbejdsgiverne er blevet hurtigere til at afskedige stresssygemeldte.