Sygeplejerske sikrer evidensen

Som kvalitetskoordinator for Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune er sygeplejerske Julie Duval Jensen garant for, at kommunens procedurer følger nyeste evidens. Den opgave kan hun dog kun løse pga. ledelsens opbakning og et tæt samarbejde med sygeplejerskerne og de andre faggrupper.
Vi vil gerne være sikre på, at vi har en høj kvalitet til gavn for borgerne. Det er både medarbejdernes og ledernes fortjeneste,” siger kvalitetskoordinator Julie Duval Jensen (th.), her med sygeplejerske og klinisk vejleder Julie Abildgaard Rye.
Foto: Kissen Møller-Hansen

"Min opgave er at sikre bedst mulig kvalitet i pleje og behandling. Og derfor ligger evidens mig meget på sinde."

Ordene kommer fra sygeplejerske og cand.cur. Julie Duval Jensen. Siden 2014 har hun som kvalitetskoordinator for Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune arbejdet for, at kommunens omkring 1.100 medarbejdere arbejder evidensbaseret.

3 gode råd fra Julie Duval Jensen
  • Til sygeplejersken i praksis: Spørg dig selv "hvorfor". Hvorfor vælger jeg nu denne behandling? Og vær videbegærlig!
  • Til konsulenten og lederen: Vær ydmyge, og lyt til dem, der har direkte relation med borgeren. Brug kvaliteten som et styringsparameter – så kommer evidensen næsten af sig selv!
  • Til samfundet og politikerne: Forskning i kommunal sygepleje bør prioriteres.

I hvert fald på papiret. For selvom kommunen i mange år har haft bedst mulig kvalitet i højsædet (se boksen "IKAS og I Sikre Hænder"), kan Julie Duval Jensen sagtens genkende, at den evidensbaserede praksis udfordres af bl.a. tidspres, manglende forskning i primær sektor og organisatoriske og fysiske rammer.

"De kliniske retningslinjer udarbejdes oftest på baggrund af forskning fra hospitaler. Og når vi så skal bruge dem i kommunerne, kan flere af dem være svære at efterleve, f.eks. sårpleje. Det kan være svært at sikre et sterilt miljø i et hjem med en hund, fire katte og et par beskidte gummistøvler," siger hun.

Hvad forhindrer dig?

Julie Duval Jensen har selv en fortid som hjemmesygeplejerske i Syddjurs Kommune. Og da hun skrev speciale på sin cand.cur.-uddannelse i 2014, undersøgte hun netop hjemmesygeplejerskernes holdning til at arbejde evidensbaseret. Hun kender mange af barriererne, men understreger, at de på ingen måde hindrer sygeplejersker i kommunerne i at bruge nyeste viden og forskning.

"For 15 år siden sagde de fleste nok, at det kan vi ikke, da vi arbejder i borgernes eget hjem. Men hvis jeg fortæller, at lige præcis den her handling er den bedste, hvad forhindrer dig så i at gøre det? Så kan svaret være, at medarbejderen f.eks. ikke har de rette utensilier. Og så må jeg gå videre med det til ledelsen," siger hun og tilføjer:

"Andre vil måske sige, at de ikke har tid til at læse procedurerne. Her er det så min og ledelsens opgave at sørge for, at de får den tid, alternativt sætter os ned sammen og tager de fire minutter, det tager. Jeg har forståelse for, at de har travlt, men vi skal arbejde evidensbaseret. Det kan jo også føre til, at vi bliver mere effektive," siger hun.

Og medarbejderne i Syddjurs Kommune er heldigvis på bølgelængde med Julie Duval Jensen.

"Alle vores sundhedsprofessionelle er optagede af at gøre det fagligt bedste hver dag. De knokler løs hos borgerne og tilmelder sig relevante nyhedsbreve fra f.eks. Center for Kliniske Retningslinjer eller faglige selskaber. Det har jeg stor respekt for," siger hun.

Afhængig af andre

Fagligt engagerede og videbegærlige medarbejdere gør det dog ikke alene. Syddjurs Kommune har således gjort de lokale procedurer let tilgængelige for alle ved at samle dem på en hjemmeside, som medarbejderne kan tilgå fra deres mobiler eller tablets. Og derudover har kommunen valgt at opprioritere arbejdet ved netop at ansætte kvalitetskoordinatoren.

IKAS og I Sikre Hænder

Syddjurs Kommune begyndte at arbejde med IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) og Den Danske Kvalitetsmodel i 2014. Det betyder i praksis, at kommunen har implementeret den såkaldte standardpakke, som indeholder en række vejledninger og målsætninger for god kvalitet, som kommunen skal søge at leve op til. Arbejdet førte til, at kommunen blev akkrediteret i 2016. I 2016 blev kommunen desuden en del af I Sikre Hænder under Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Læs mere på www.ikas.dk og www.isikrehaender.dk

"Hvis ledelsen ikke vælger at ansætte en trold som mig til at sidde og oversætte Center for Kliniske Retningslinjers udmærkede retningslinjer, tror jeg, det kan være svært at lykkes," siger hun.

Alligevel kan Julie Duval Jensen ikke understrege nok, hvor afhængig hun er af kollegerne, der arbejder med kommunens borgere.

Let tilgængelig

Medarbejderne opfordres derfor til at kontakte kvalitetskoordinatoren, hvis de får fingre i et nyhedsbrev eller andet, der gør, at de sætter spørgsmålstegn ved, om den lokale procedure er korrekt.

"Forleden kontaktede en social- og sundhedsassistent mig f.eks. og fortalte, at apotekeren havde været forbi og fortælle om inhalationsteknik. Apotekeren havde fortalt noget, der gik lidt imod det, vores procedure anviser, så nu skal vi til at kigge nærmere på den og gennemgå nyeste evidens."

For at kunne lykkes kræver det igen, at Julie Duval Jensen er tilgængelig og reagerer hurtigt på alle henvendelser. Og så er det hendes opgave, gerne i samarbejde med relevante specialister, medarbejdere og ledere, at få gennemgået og opdateret den lokale procedure.

"Jeg har f.eks. lige siddet en hel dag sammen med vores sårsygeplejersker og revideret vores procedurer ud fra ny viden og kliniske retningslinjer, de selv fremhævede, vi skulle kigge på," siger hun og understreger:

"Man må jo ikke tro, at bare fordi kommunerne ansætter akademiske sygeplejersker som mig, så er det hele løst. Sådanne som mig skal være ydmyge. Evidensbaseret praksis i sygeplejen er ikke bare forskning, det er jo også sygeplejerskerne, borgerne og de organisatoriske og fysiske rammer, de arbejder i."

TEMA: VILJEN TIL MERE EVIDENS

Hvis Danmark vil bryste sig af et sundhedsvæsen i verdensklasse, er sygeplejersker forpligtede til at arbejde for, at ny viden og forskning kommer patienterne til gode. Det sikrer den bedste kvalitet. På en del arbejdspladser er det dog lettere sagt end gjort. Nogle sygeplejersker mangler tid, rum eller kompetencer til at oversætte og bruge evidensen i den kliniske hverdag. Det er ineffektivt og koster i værste fald liv.

 

Emneord: 
Evidensbaseret sygepleje