Din overenskomst bliver mere værd

Overenskomsten har gennem de sidste mange år forbedret din løn og dine arbejdsvilkår. Her får du en kort gennemgang af større forbedringer siden 2005.
Illustration: Peter Berke

Reallønsforbedring på 10 pct.

I de offentlige overenskomster fra 2005 til 2017 er der aftalt økonomiske rammer for over 30 pct. I samme periode har inflationen været 20 pct. Der er altså tale om en reallønsfremgang og en forbedring af købekraften på over 10 pct.

 

Løn OK18

Ny lønmodel øger indtjeningen over hele livet

Den lønmodel, sygeplejersker i regioner og kommuner følger i dag, blev aftalt ved overenskomsten i 2005. En del af aftalen var, at der kun skulle være én anciennitetsstigning. Det betyder, at man når den høje slutløn tidligere. Den forbedring af overenskomsten medfører i sig selv, at sygeplejersker i løbet af hele deres arbejdsliv tjener ca. en halv million kroner mere, end hvis de havde fulgt løntrinnene i den "gamle" overenskomst.

Løn for erfaring og uddannelse

Lønmodellen i regioner og kommuner er blevet udbygget siden 2005. Det er bl.a. tillæg til nyuddannede, erfaringstillæg, tillæg til specialuddannede, indførelse af en lønskala for kandidater og højere særlig feriegodtgørelse.

På statens område er der også aftalt løsninger, der f.eks. betyder højere tillæg til lektorer og adjunkter.

Højere pension

Sygeplejerskerne har haft en obligatorisk arbejdsmarkedspension på 12 pct. siden 1958. I dag er pensionen på 13,51 pct. i regionerne og 13,94 pct. i kommunerne (inklusive fritvalgstillæg på 0,34 pct.). Pensionen er højere for ledere og akademiske sygeplejersker. I staten er pensionen for næsten alle sygeplejersker på 18 pct.

Der er også sket andre forbedringer af pensionen, f.eks. får man nu fuld pension under hele sin barsel, og flere tillæg er blevet pensionsgivende.

Løn OK18

Højere satser i arbejdstidsaftalen

Tillæggene for at arbejde på skæve tidspunkter er forbedret. F.eks. giver natarbejde nu 32,5 pct. i stedet for 30,5 pct. af lønnen i både regioner og kommuner, og lørdagstillægget starter kl. 8 i stedet for kl. 11 i kommunerne. Varslingstillæggene for bl.a. "inddraget fridøgn" er også hævet.

Fokus på work-life balance

Arbejdslivet og fritiden skal hænge sammen. Det er overenskomsten også med til at sikre. Familielivet er blevet styrket med bl.a. to ugers ekstra forældreorlov, barnets 2. sygedag og mulighed for 10 dages frihed, hvis dit barn bliver indlagt på hospitalet.

Der er også indført en seniorbonus på det kommunale og det regionale område, og hvis man kigger lidt længere tilbage, blev den sjette ferieuge indført ved årtusindeskiftet på hele det offentlige arbejdsmarked.

Læs konkret: Lønoversigt

 

Læs også på dsr.dk

Lønvejledninger

Lønforløb

Emneord: 
Løn