Løn ifølge overenskomsten – kommunalt ansatte

Her på siden kan du læse mere om din løn ifølge overenskomsten. Få et hurtigt overblik over din løn og dit lønforløb, hvad enten du er ansat som sygeplejerske, specialuddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske, kandidatuddannet sygeplejerske eller som leder.

 

Sådan er din løn sammensat ifølge overenskomsten

Din løn består af faste løndele og arbejdstidsbestemte tillæg:

Faste løndele:

 • Løntrin inkl. områdetillæg, som varierer efter, hvor i landet du arbejder
 • Centrale tillæg, som blandt andet afhænger af uddannelsesniveau og arbejdserfaring
 • Pension
 • Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales i tre rater om året

Arbejdstidsbestemte tillæg/særydelser:

Hvis du arbejder på skæve tidspunkter, kommer en del af din løn fra genetillæg eller særydelser. Du kan læse mere om satserne for arbejde om aftenen, natten, i weekenden, på helligdage samt andre relevante beløb fra arbejdstidsaftalen her: Læs mere om lokal løn

 

Din løn som sygeplejerske

Lønnen for kommunalt ansatte sygeplejersker består af en startløn og to anciennitetsstigninger:

 • Lønnen stiger første gang ved fire års anciennitet i form af et højere løntrin og et årligt tillæg
 • Lønnen stiger anden gang ved ti års anciennitet i form af et øget årligt tillæg

Pensionen i kommunerne udgør 13,93%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør 2,3% af den ferieberettigede løn.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin, dit centralt aftalte tillæg og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og hvilket område du arbejder i.

 

 

 

Din løn som specialuddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske

Lønnen for kommunalt ansatte, specialuddannede sygeplejersker og sundhedsplejersker består af en startløn og en anciennitetsstigning ved fire års anciennitet.

Pensionen i kommunerne udgør 13,93%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør 2,3% af den ferieberettigede løn.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af henholdsvis dit løntrin, dit centralt aftalte tillæg og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har, og i hvilket område du arbejder.

 

 

Din løn som kandidatuddannet sygeplejerske

Sygeplejersker med en kandidatuddannelse følger deres egen lønskala, som til daglig kaldes A-skalaen. Startlønnen for en sygeplejerske med en kandidatgrad er A4.

 • Lønnen stiger første gang ved to års anciennitet i form af et højere løntrin (A5)
 • Lønnen stiger anden gang ved tre års anciennitet i form af et højere løntrin (A6)
 • Lønnen stiger tredje gang ved fire års anciennitet i form af et højere løntrin (A8)


Bemærk, at der ikke er noget centralt aftalt tillæg eller områdetillæg, hvis man er ansat som kandidatuddannet sygeplejerske.

 

Pensionen i regionerne udgør 16,88%. Der er også en fritvalgsordning, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 1,90% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.

Den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetales tre gange om året, og udgør 1,95% af den ferieberettigede løn.

I søjlediagrammet nedenfor kan du se niveauet af dit løntrin og din pension pr. måned alt efter, hvor mange års anciennitet du har.

 

Din løn som ledende sygeplejerske

Lønnen for ledende sygeplejersker aftales lokalt. Følgende elementer er aftalt i overenskomsten:

 • Ledende sygeplejersker indplaceres på lederlønsskalaen i intervallet mellem trin 5 og trin 14.
 • Pensionen for ledende sygeplejersker i regionerne er 17,70%.
  Der er desuden en fritvalgsordning, hvor du kan vælge at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller at få et tilsvarende beløb udbetalt som løn.
 • Tre gange om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den udgør 2,3% af den ferieberettigede løn.

Bemærk, at der ikke er noget områdetillæg, hvis man er ansat som ledende sygeplejerske.

 

Lønberegneren

Brug Sundhedskartellets lønberegner til at udregne din aktuelle løn ifølge overenskomsten, hvis du er ansat i en kommune eller i en region.

I lønberegneren kan du udregne din præcise løn, pension og særlige feriegodtgørelse på baggrund af, hvilket område du tilhører, din beskæftigelsesgrad, din anciennitet og eventuelt lokalt forhandlede tillæg.

Det er en god ide at have din lønseddel ved hånden, når du tjekker, om du får den løn, du er berettiget til.

Gå til Sundhedskartellets lønberegner

 

Lønløftet

Læs også