§ Du har udvidet ytringsfrihed

Fem gode råd om ytringsfrihed
Fakta om ytringsfrihed

For ansatte, der ikke sidder tæt på myndighedens ledelse, gælder i store træk følgende:

 • Den ansatte skal gøre det klart, at vedkommende udtaler sig på egne og ikke på myndighedens vegne.
 • Den ansatte må ikke bryde sin tavshedspligt.
 • Den ansatte må ikke udtale sig på en freds- og ærekrænkende måde.
 • Den ansatte må ikke udtrykke sig i urimeligt grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for eget arbejdsområde.
 • Inden for disse rammer må man som ansat grundlæggende sige, hvad man vil, også selv om det er kritisk over for arbejdspladsen, og man ikke på forhånd har rejst sin kritik internt eller i øvrigt orienteret sin chef.

Kilde: Ombudsmanden, www.ombudsmanden.dk

Ytringsfrihed jf. Grundloven

Grundlovens paragraf 77 siger, at: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Offentligt ansatte har udvidet ytringsfrihed

I modsætning til privatansatte har offentligt ansatte i vid udstrækning ret til at udtale sig om deres arbejdsplads og arbejdsforhold, så længe de ikke overskrider tavshedspligten. Det har de, fordi det er vigtigt for offentligheden at vide, hvordan forholdene i den offentlige sektor er.

Seks gode råd, når du ytrer dig
 1. Husk, at du skriver som dig selv – ikke som repræsentant for din arbejdsplads
 2. Det, du skriver, er offentligt – også selv om du skriver i en lukket facebookgruppe. Så du skal overholde din tavshedspligt.
 3. Skriv generelt, så dine patienter ikke kan genkendes.
 4. Det, du skriver, skal du også kunne sige til din leder.
 5. Spil med åbne kort. Hvis du nævner din arbejdsplads i et læserbrev eller en artikel i avisen, er det en god idé at sige det til ledelsen, inden det bliver bragt. Du skal ikke have tilladelse fra ledelsen, men det er god stil at give ledelsen muligheden for at forberede sig på en udtalelse, henvendelse fra journalister m.v. Det kan bidrage til en fortsat god samarbejdsrelation mellem dig og ledelsen.
 6. Søg råd og vejledning hos Dansk Sygeplejeråd.

Kilde: Juridisk Videnscenter, Dansk Sygeplejeråd

Hvilke medier egner sig til hvad?

Twitter – den direkte vej til politikerne og journalister, der holder øje med sundhedsstoffet. Brug f.eks. hashtag sundpol. Tag dem, du vil have skal gøre noget ved problemet.

Facebook – god til dialog og delinger med andre sygeplejersker. Journalister leder også efter opslag på sociale medier. Husk at gøre dit opslag offentligt, og bed venner og familie om at dele det.

Debatindlæg i aviser er en god vej, hvis man har et budskab til hele befolkningen. Der er mange andre måder at ytre sig på. Man kan medvirke i artikler, debatter og tv-programmer. Og man kan stille spørgsmål ved politiske debatmøder.

5-2019x_tema_rammefoto_nyt

Tema: Ytringsfrihed

Hver tredje sygeplejerske tier om kritisable forhold på deres arbejdsplads, som de mener, offentligheden bør kende til.

Læs i dette tema:

 

Emneord: 
Ytringsfrihed