Grete Christensen: Vi skal stå sammen om at ytre os

"Det er ikke i orden, at vi har medlemmer, som oplever sig truet til ikke at ytre sig."

”Det er yderst problematisk, at de, der har den faglige ballast til at vurdere situationer, ikke står frem og ytrer sig om ting, som burde være anderledes.”

”Derfor vil jeg appellere til, at vi fremover stimulerer vores medlemmer til at få modet til at ytre sig. Vi har ytringsfrihed i Danmark, og vi skal blive bedre til at stå sammen om at ytre os. Også om det, som ikke går så godt. Og det er ikke i orden, at vi har medlemmer, som oplever sig truet til ikke at ytre sig.”

”Vi har i Dansk Sygeplejeråd arbejdet på at informere om reglerne for ytringsfrihed, og vi har opfordret til at stå sammen, så det ikke er den enkelte, der stiller sig i skudlinjen. Vi har forsøgt at give tillidsrepræsentanter bedre redskaber at arbejde med, og så har jeg i samarbejde med både kolleger i andre brancher og med arbejds-givere haft debatindlæg i medierne for at fortælle om det nødvendige i, at vi tør ytre os.

”Efter vi udgav antologien ”Tag bladet fra munden”, har vi løbende arbejdet med at støtte op om dem, som oplever kritisable forhold, og som ønsker at ytre sig om det. Og det skal vi fortsætte med.”

Læs også lederen i Sygeplejersken nr. 5/2019

5-2019x_tema_rammefoto_nyt

Tema: Ytringsfrihed

Hver tredje sygeplejerske tier om kritisable forhold på deres arbejdsplads, som de mener, offentligheden bør kende til.

Læs i dette tema:

 

 

 

Emneord: 
Ytringsfrihed