Undersøgelse: Ytringsfrihed blandt sygeplejersker

I marts 2019 gennemførte DSR Analyse en spørgeskemaundersøgelse om ytringsfrihed blandt et repræsentativt udsnit af Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Her ses resultaterne sammen med en sammenlignelig undersøgelse fra 2016.

05-2019_tema_analyse_1

Andel af sygeplejersker, der har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som
offentligheden burde have kendskab til:

5-2019_tema-analyse_2

Andel af sygeplejersker, der har oplevet kritisable forhold på arbejdspladsen, som offentligheden burde have kendskab til, men ikke har fortalt
offentligheden
om det

5-2019-tema_analyse_3

Andel af sygeplejersker, der har påtalt de kritisable forhold over for offentligheden:

Tema: Ytringsfrihed

Tema: Ytringsfrihed

Hver tredje sygeplejerske tier om kritisable forhold på deres arbejdsplads, som de mener, offentligheden bør kende til.

Læs i dette tema:

 

Emneord: 
Ytringsfrihed