Fra patienthotel til pandemiafsnit

Aalborg Universitetshospital har på rekordtid klargjort tre etager til coronasmittede, heraf er der 17 intensivpladser.

Med telte og hegn sat fast i betonklodser minder det mest om en byggeplads. Inde i bygningen er håndværkere da også ved at trække ledninger og bore huller.

Men der er tale om det nye pandemiafsnit på Aalborg Universitetshospital, som på rekordtid er blevet installeret i det tidligere patienthotel. De skilte med grønt naturtema, der viser ind til

”Drikkebuffet” og kontoret med ”Sekretær og Sygeplejerske”, minder om den periode, hvor den tre etagers høje bygning skulle skabe hygge og lidt dagligdag for de patienter, der i høj grad var selvhjulpne.

Nu trænger en mere barsk virkelighed med coronavirus sig på. Indgangen er skærmet med hegn og store skilte fortæller, at her kun er adgang for personale.

Da Sygeplejersken er på besøg, er Danmark endnu ikke lukket ned, og sygehusledelsen har stadig et håb om aldrig at få brug for afdelingen. Det har dog været vigtigt at være på forkant.

I stueetagen viser overlæge på Infektionsmedicinsk, Henrik Nielsen, rundt på en håndfuld undersøgelsesstuer, der knapt nok er færdige.

”Her forventer vi, at langt hovedparten ikke er mere syge, end at de kan sendes hjem igen,” fortæller Henrik Nielsen.

Første etage indeholder 17 intensivpladser med respiratorer og andet nødvendigt udstyr på tosengsstuer.

Anden etage er indrettet med 30 almindelige sengepladser – de fleste på firsengsstuer.

Det store antal intensivpladser stiller store krav til personalet – både hvad angår antal og uddannelse.

”Jeg håber, vi kommer langt med frivillighed,” siger sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni. Hun lægger dog ikke skjul på, at det kan komme på tale at flytte ansatte, hvis der ikke er frivillige nok.

Hun roser dog også alle personalegrupper for deres velvillighed i forhold til at få det nye pandemiafsnit på plads.

For at kunne bemande afsnittet er sygehuset nødt til at ”fortynde” fagligheden. Det betyder i praksis, at cirka halvdelen af personalet på sengeafsnittet vil komme fra infektionsmedicinsk, den anden halvdel fra sygehusets andre sengeafdelinger. På etagen med intensivpladser vil anæstesisygeplejersker blive opgraderet til at kunne passe patienterne.

Kurserne er allerede i gang, hvilket har betydet aflysninger af især elektive ortopædkirurgiske operationer på Aalborg Universitetshospitals afdeling i Farsø.

”Selv om nogle af medlemmerne er lidt frustrerede over ikke at kende vagtplanerne, så er der i det store og hele velvillighed. Jeg håber bare, at alle kan nå at komme igennem kurserne,” siger sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Pia Jødal Næss-Schmidt.