Anmeld Covid-19 som arbejdsskade

Covid-19 er så ung en sygdom, at man endnu ikke ved, hvilke langtidskonsekvenser den kan have for dem, der har været syge. Sygeplejerske Sandra Joy Pindstofte døjer stadig med åndenød og træthed efter sin sygdom og har meldt det som en arbejdsskade.
28-årige Sandra Joy Pindstofte tilbragte tre uger i isolation i sin lejlighed, mens hun lå syg med Covid-19. Hun døjer stadig med åndenød og træthed og har valgt at anmelde sin sygdom som en arbejdsskade, selvom hun ikke ved, hvad hun skal forvente.
Foto: Astrid Dalum
Anmeld en arbejdsskade

Vil du anmelde en arbejdsskade, skal du påvise, at du har været syg med diagnosen Covid-19, og du skal påvise en konkret smitte eller smitterisiko over en periode i forbindelse med dit arbejde.

Disse oplysninger kan være nyttige i en anmeldelse:

  • Tidspunkt for hvornår du startede med at arbejde med coronapatienter
  • Om du har arbejdet med én eller flere coronapatienter
  • Arbejdsopgaver i forhold til arbejde med coronapatienter
  • Konkrete episoder med øget smitterisiko
  • Den tidsmæssige udstrækning af arbejdet med coronapatienter
  • Kendskab til smittede kollegaer
  • Hvornår du første gang udviklede symptomer på Covid-19 og hvilke samlede symptomer, du har haft løbende
  • Tidspunkt for samtale med arbejdsgiver eller læge om henvisning til test
  • Hvornår du fik stillet diagnosen Covid-19 og dato for sygemelding
  • Hvilke forholdsregler du har taget i dit privatliv for at undgå smitte med Covid-19

Læs mere på dsr.dk ⟶ Løn og arbejdsvilkår ⟶ Coronavirus/Covid-19

Sandra Joy Pindstofte har allerede gjort det. Og det samme har Susie Wordenskjold.

De er begge sygeplejersker og har begge været syge med Covid-19. De er sikre på, at de er blevet smittet på deres arbejde. Og de bøvler begge fortsat med åndenød efter mange ugers sygdom. Og så har de meldt deres Covid-19-sygdom som en arbejdsskade.

”Jeg blev smittet på mit arbejde. Jeg passede patienter, som først var testet negative for Covid. Så vi brugte ikke værnemidler. Og vi var i tæt kontakt med dem. Kort tid efter blev de testet igen, og der var de positive,” fortæller Sandra Joy Pindstofte, der er sygeplejerske på afdeling M2 på hospitalet i Holstebro, hvor de typisk har mange patienter med lungebetændelse.

Umiddelbart efter blev Sandra Joy Pindstofte sendt til Herning for at hjælpe på Covid-afsnittet, og her nåede hun at være i seks dage. Så fik hun symptomer den 27. marts og måtte melde sig syg.

”Jeg er sikker på, at jeg blev smittet på min egen afdeling, inden jeg kom til Herning. For jeg er langt fra den eneste på vores afdeling, der har været syg. Og det passer med sygdomsmønstret,” fortæller hun.

Kan kun arbejde deltid

En opgørelse fra 27. april viste, at 63 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fra fire sengeafsnit og et dialyseafsnit på sygehuset i Holstebro har været syge. Og af dem var halvdelen igen tilbage på arbejde.

Sandra Joy Pindstofte er en af dem. Men hun kan kun arbejde deltid. Hun døjer med en massiv træthed og åndenød. Kan ikke klare sig igennem en dag uden en lur og tager astmamedicin.

Lignende symptomer døjer Susie Wordenskjold med. Træthed og en åndenød, der gør, at der er mange ting, hun ikke kan. Også hun er begyndt at få astmamedicin, selvom hun aldrig har haft astma. Hun er heller ikke i tvivl om, at hun er blevet smittet på arbejdet. Mange af hendes kolleger har også været syge.

Kan blive en arbejdsskade

Dansk Sygeplejeråd opfordrer alle sygeplejersker til at melde det som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis de har haft symptomer på og/eller været syge med diagnosen Covid-19, og kan være blevet smittet under udførelsen af arbejdet.

”Sygdommen er stadig så ny, at man ikke kender de helbredsmæssige konsekvenser på længere sigt. Derfor er det bedst at anmelde – for en sikkerheds skyld,” understreger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Det har mange allerede gjort. 21 medlemmer havde spurgt Dansk Sygeplejeråd til råds inden for de første uger efter, at der blev opfordret til at anmelde sygdom med Covid-19 som arbejdsskade. Den mulighed har alle medlemmer.

Bevisbyrde bliver tungere

I begyndelsen af maj var rammerne for at få anerkendt Covid-19 som en arbejdsskade dog ikke optimale ift., hvem der skal løfte bevisbyrden for, hvor man er blevet smittet.

Det har ført til kritik fra Dansk Sygeplejeråd i samarbejde med Lægeforeningen og FOA.

”Arbejder man i frontlinjen, understreges det i vejledningen, at det er meget sandsynligt, at man kan være blevet smittet der. Og det vil man tage hensyn til i sagsbehandlingen af en arbejdsskade, og det er godt. Men jo længere væk man kommer fra de oplagte eksempler med frontpersonale, bliver formodningen for smitte eller smitterisiko mindre og bevisbyrden så meget tungere. Det mener vi, er et problem,” siger Grete Christensen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) maner dog til besindighed ifølge Ritzau den 2. maj. Han vil afvente de første erstatningssager.

“Vi synes, den (vejledningen, red.) er god nok, og at formuleringerne dækker. Lad os se nogle sager, hvor det er tilfældet i stedet for at antage det værste. Vi har gjort os umage med vejledningen,” siger Peter Hummelgaard til nyhedsbureauet.

Han minder om, at vejledningen gælder alle arbejdsfunktioner og ikke kun sundhedspersonale. Dansk Sygeplejeråd, FOA og Lægeforeningen har i et fælles brev til beskæftigelsesministeren opfrodret til, at der laves en række justeringer i vejledningen.

Læs også

Covid-19: Rammer vidt forskelligt

Åndenød på 8. uge