Eskaleringsplaner for Covid-beredskab

Ingen ved, om der vil komme en anden bølge af Covid-19 i Danmark, eller hvor voldsom den i givet fald vil blive. Men hospitalerne forbereder sig på gradvist at kunne stille med et højere og højere Covid-beredskab, hvis det bliver nødvendigt. Her kan du se, hvordan planerne i praksis ser ud.
Trin 5+6

På OUH arbejder man med ti trin. I sjette trin vil der være i alt 145 Covid-sengepladser med behov for 124 sygeplejersker. Der vil desuden løbende blive etableret flere Covid-intensivpladser (op til 29)

Trin 4
 • Rigshospitalet skal have 63 intensivpladser. Rigshospitalet vurderer, at TRIN 4 vil være svært at realisere uden ”meget store konsekvenser for Rigshospitalets øvrige aktivitet”. 
 • Sjællands Universitetshospital kan have op til 108 sengepladser og 43 intensivpladser.
 • OUH åbner for endnu 20 sengepladser.
Trin 3
 • Rigshospitalet skal have 47 intensivpladser, og ”COVita”-afdelingen vil blive yderligere udvidet.
 • Sjællands Universitetshospital kan have op til 90 sengepladser og 32 intensivpladser.
 • I TRIN 3 åbnes der for endnu 20 sengepladser på OUH, og ikke livsvigtig elektiv kirurgi aflyses.
Trin 2
 • Rigshospitalet skal have 68 isolationspladser og 36 intensivpladser, og ”COVita”-afdelingen vil blive udvidet.
 • Sjællands Universitetshospital kan have op til 60 sengepladser og 20 intensivpladser.
 • Der åbnes for 15 sengepladser på OUH.
 • På AUH vil TRIN 2 kræve ca. 30-50 sygeplejersker fra andre afdelinger.
Trin 1
 • Rigshospitalet skal have op til 50 isolationspladser til COVID-patienter, som bemandes af den enkelte afdeling. Rigshospitalet skal have hhv. 18 og 23 intensivpladser (TRIN 1b og TRIN 1c). I TRIN 1b tages en ny afdeling i brug, og der skal udlånes sygeplejersker (svarende til 15 årsværk). I TRIN 1c åbnes det særlige Covid-afsnit ”COVita” igen med 5 senge, og der skal udlånes sygeplejersker svarende til 30 årsværk.
 • Sjællands Universitetshospital kan have op til 42 sengepladser og 11 intensivpladser.
 • I TRIN 1 åbnes der for yderligere 10 sengepladser på OUH.
Trin 0
 • Rigshospitalets første 40 isolationspladser og 9 intensivpladser vil være placeret i de enkelte afdelinger (dette kaldes TRIN 1a).
 • Sjællands Universitetshospital kan have op til 18 sengepladser og 5 intensivpladser.
 • På Odense Universitetshospital (OUH) er basiskapaciteten i Covid-afdelingen 5 sengepladser. 
 • På Aarhus Universitetshospital (AUH) bliver Covid-pladserne i dette trin dækket af det eksisterende personale.

Det har ikke været muligt at få planer fra bl.a. Aalborg Universitetshospital, da ikke alle hospitalerne er færdige med at udarbejde disse planer endnu.

I de forskellige planer omtales beredskabsniveauerne som trin, faser, etaper eller bølger, men for klarhedens skyld bliver de her alle omtalt som trin.
De enkelte hospitaler skalerer desuden op og ned efter forskellige parametre.

Kilder: FTR’er på OUH, Rigshospitalet, Køge Sygehus, AUH og Aalborg Universitetshospital.

Læs også:

 

Emneord: 
Beredskab
Epidemi