Virtuel hyldest af årets praktiksteder

Hvad gør de gode praktiksteder? Veltilrettelagte praktikforløb og dét at føle sig velkommen i personalegruppen gik igen i begrundelserne, da fem praktiksteder blev tildelt Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020.
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning holdt den virtuelle prisuddeling i kælderen under Kvæsthuset i København. SLS-formand Julie Bjerg Jakobsen fortalte, at de 139 indstillinger kom fra både regioner, kommuner, somatik og psykiatri.
Foto: Nikolai Linares
Hvad kendetegner det gode praktiksted?

Studerende anses som kommende kolleger

  • Praktikstedet tager kollektivt ansvar for uddannelsesopgaven, og afdelingen byder den studerende indenfor i det kollegiale fællesskab. 

Tid til løbende vejledning og feedback

  • Der er tid til sidemandsoplæring og løbende feedback, også på skriftlige opgaver. Der er mulighed for indimellem at kunne trække sig væk fra patientstuen og reflektere over egen læring sammen med medstuderende eller vejleder. 

Veltilrettelagt forløb og information

  • Information og læringsplaner udleveres inden praktikstart, så den studerende har overblik over forløbet. 

Kilde: SLS: Gennemgående træk i indstillingerne til Årets Praktiksted 2020.

Dagen stod i fejringens tegn, da formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Julie Bjerg Jakobsen, tonede frem på skærmen fredag den 15. januar og bød velkommen til en lidt anderledes udgave af overrækkelsen af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020.

Under normale omstændigheder overrækkes priserne personligt ude på de vindende afdelinger, men i år sendte SLS arrangementet live fra kælderen under Dansk Sygeplejeråds hovedkontor i København.

Priserne tildeles ét praktiksted i hver af landet fem regioner, og SLS-formand Julie Bjerg Jakobsen kunne indledningsvist fortælle, at hele 139 studerende denne gang havde valgt at indstille netop deres praktiksted.

Der var indstillet bredt fra både kommuner, regioner, somatik og psykiatri, fortalte Julie Bjerg Jakobsen og opsummerede, hvad der ifølge mange af de indstillinger, juryen havde læst, særligt kendetegner det gode praktiksted:

”Det er afdelinger, hvor studerende anses for kommende kolleger, og hvor hele afdelingen er fælles om at løfte den uddannelsesmæssige opgave. Det er afdelinger med veltilrettelagte forløb og klar information, hvor der er tid til spørgsmål og løbende refleksion.” 

Afgørende for fremtiden

Flere end 200 så med, mens prisvinderne én efter én blev afsløret. Undervejs tonede Dansk Sygeplejeråds næstformand, Dorte Boe Danbjørg, frem på skærmen med en særlig tak til de vindende praktiksteder:

”Praktik er en helt central og afgørende del af sygeplejerskeuddannelsen. Det er det, der gør, at vi får nye og dygtige kolleger i fremtiden. Det har vi brug for, og det kan vi ikke få uden jer,” sagde hun bl.a.

Løbende blev der vist optagelser af de studerende, der havde indstillet de vindende praktiksteder. I deres hyldesttaler gik vendinger som ”kæmpe inspiration”, ”helt speciel vejleder” og ”trygt læringsmiljø” igen i beskrivelserne af både afdelingerne og deres personale.

Vinderne fik tilsendt kage og diplomer, og SLS-formand Julie Bjerg Jakobsen sendte afslutningsvis en hilsen til alle Danmarks sygeplejersker:

”Jeg vil sige tak til jer, fordi I hver dag arbejder for os derude. I gør alle sammen et kæmpe stykke arbejde. Det er jer, vi ser så meget op til. I er vores forbilleder. Tusind tak for hver dag at hjælpe os på vej.” 

Læs også i dette nummer af Sygeplejersken

De nominerede til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020

Personalet stod i kø for at lære fra sig 

Personlige relationer er afgørende i praktik

Emneord: 
Sygeplejestuderende