Kender du de pårørende?

En ny rapport ser på barrierer og muligheder for samarbejde med pårørende til svækkede borgere i hjemmeplejen. Den indeholder anbefalinger til samarbejdet og identificerer fire forskellige typer pårørende. De kan anvendes til inspiration, når plejepersonalet drøfter, hvor meget og hvordan de pårørende kan inddrages.

nr-1

1. Den stærke støtte

Den stærke støtte bor sammen med borgeren og udviser et stort engagement i plejen. 

Vigtigt for den pårørende: 

 • At opbygge en nær relation til de medarbejdere, der kommer oftest i hjemmet.
 • At føle sig inddraget i og have indflydelse på plejen.

Opmærksomhedspunkter for hjemmeplejen:

 • Giv oplevelse af, at I lytter og inddrager.
 • Anerkend, hvor meget den pårørendes indsats betyder for borgeren.

nr-2

2. Den tilbagetrukne

De tilbagetrukne engagerer sig langt mindre i plejen, uanset om de bor hjemme eller ej. Kan skyldes manglende ressourcer eller lyst. 

Vigtigt for den pårørende: 

 • Sikkerhed om, at borgeren får den pleje og hjælp, der er behov for.
 • At blive kontaktet, hvis pårørende bør inddrages i eller informeres om noget.

Opmærksomhedspunkter for hjemmeplejen:

 • Lav en god forventningsafstemning om, hvad den pårørende ønsker at blive inddraget i. 
 • Inddrag pårørende på aftalte tidspunkter, f.eks. ved forværringer.

nr-3

3. Den tro væbner på afstand

Den tro væbner på afstand er ligesom den stærke støtte væsentligt engageret i borgerens hverdag og pleje. Men bor ikke tæt på og kommer derfor mindre.

Vigtigt for den pårørende:

 • Inddragelse i plejen og tilrettelæggelsen.
 • Oplevelse af, at medarbejderne kender borgeren og tilrettelægger pleje ud fra borgerens behov og ønsker.

Opmærksomhedspunkter for hjemmeplejen:

 • Giv oplevelsen af, at I lytter og inddrager pårørende – er der f.eks. ønsker til kommunikation med hjemmeplejen. 
 • Anerkend, hvor meget den pårørendes indsats betyder for borgeren.

nr-4

4. Teamet

Teamet er et stærkt netværk af f.eks. søskende, der ofte med klar rollefordeling er væsentligt engageret i, at mors eller fars behov opfyldes af plejen. 

Vigtigt for de pårørende: 

 • Hyppig kontakt til hjemmeplejen, bl.a. dialog om borgerens behov.
 • Sikkerhed for, at der er styr på aftaler, og at plejen forløber som aftalt.

Opmærksomhedspunkter for hjemmeplejen:

 • God forventningsafstemning – hvem ønsker inddragelse i hvad? 
 • Giv oplevelsen af, at de bliver lyttet til og inddraget.
Title

Kilde: Marselisborg Consulting for Sundhedsstyrelsen: Undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende og hjemmeplejen. Rapport. Januar 2023.

Læs hele rapporten med flere detaljer om de fire typer pårørende på sst.dk ⟶ Udgivelser ⟶ Søg på ‘pårørende og hjemmeplejen’.

Viola Klarskov

Tema: Når pårørende bliver sygeplejersker.

Deltagelse i lægebesøg, overblik over medicin og observation af bivirkninger. Stadigt mere ansvar havner hos pårørende til ældre borgere i kommunerne, heriblandt Viola Klarskov, hvis mor har demens. Det kan true de pårørendes helbred og patientsikkerheden. For vigtige observationer risikerer at blive overset.

Læs i dette tema:

 

Emneord: 
Pårørende