Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Geografien afgør børns mulighed for at tabe sig

Overvægt I: Danmarks børneafdelinger tilbyder meget forskellige behandlingsforløb til overvægtige børn, og henvisningskriterierne varierer. Der mangler guidelines til, hvordan familierne inddrages.

Fag & Forskning 2016 nr. 4, s. 12-13

Af:

Sussi Boberg Bæch, Journalist

2016-4-ny-praksis-marianne-eg
Marianne Eg, sygeplejespecialist og ph.d.-studerende, finder det overraskende, at der er så stor forskel på behandlingstilbuddene landet over.
Foto: Mikkel Berg Pedersen
Der er god grund til at sætte ind overfor overvægt hos børn. Lidt flere end hvert ottende danske barn er overvægtigt, og syv ud af 10 overvægtige unge vil fortsat være det som voksne.

Alligevel tilbød kun hver tredje af landets børneafdelinger i 2014 et behandlingsforløb til overvægtige børn, der lever op til anbefalingerne i en ny klinisk retningslinje på området. Hver tredje afdeling tilbød slet intet behandlingsforløb. Det viser et ph.d.-projekt udført på Regionshospitalet Viborg.

"Det overrasker mig, at der er så stor forskel på behandlingstilbuddene i de forskellige dele af landet, og det er især overraskende, at en tredjedel slet ikke har tilbud om et behandlingsforløb," siger klinisk sygeplejespecialist og ph.d.-studerende Marianne Eg, som stod bag undersøgelsen.

I 2015 kom en klinisk retningslinje for, hvordan man undersøger og behandler overvægtige børn og unge på børneafdelingerne. Forinden undersøgte Marianne Eg, hvordan behandlingstilbuddene til overvægtige børn på landets 19 børneafdelinger var sat sammen i forhold til anbefalingerne i den retningslinje, som var på vej.

Hun kiggede bl.a. på, hvilke undersøgelser barnet gennemgik, og om behandlingsforløbet var baseret på et tværfagligt samarbejde om kostvejledning, psykologsamtaler, vægtkontroller og sportstilbud.

Projektet skal klarlægge de faktorer, der er betydningsfulde for et vedvarende vægttab hos overvægtige børn, og er et samarbejde mellem Center for Sygeplejeforskning, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og Regionshospitalet Viborg.

Metode

Telefoninterviews med landets 19 børneafdelinger i 2014 om indholdet i behandlingstilbud til overvægtige børn samt afdelingens henvisningskriterier.

Behandlingstilbud på børneafdelingerne

  • Knap hver tredje tilbød som et minimum: forundersøgelse ved børnelæge, kostvejledning ved diætist, vægttjek ved sygeplejerske, opfølgende konsultation(er) ved sundhedsprofessionel.
  • Godt hver tredje tilbød som et minimum: forundersøgelse ved børnelæge og opfølgende konsultation ved læge eller sygeplejerske.
  • Knap hver tredje havde intet behandlingstilbud, men tilbød en almindelig generel undersøgelse. 
  • Henvisningskriterierne baseret på BMI varierede fra 90 percentilen (overvægt) til 99 percentilen (svær overvægt) for køn og alder.

Ingen kunne forklare, hvordan de gjorde

Ph.d.-projektet undersøgte også, om afdelingerne involverede hele familien i barnets vægttab.

"Forskningen viser, at det er familiens samlede indsats, der er altafgørende. Det påpeger den kliniske retningslinje også, og derfor har jeg undersøgt, om det afspejler sig i børneafdelingernes kliniske praksis," forklarer Marianne Eg.

"Det enstemmige svar fra afdelingerne var, at man arbejder med at involvere hele familien, når et barn skal tabe sig. Men ingen af afdelingerne kunne mere konkret redegøre for, hvordan de gjorde det," siger Marianne Eg.

Hun understreger, at det ikke nødvendigvis betyder, at afdelingerne ikke gør en masse for at involvere familierne, men at det nærmere er op til den enkelte fagperson i behandlingen, hvad der skal gøres.

I Marianne Egs ph.d.-afhandling undersøger hun også, hvilke faktorer der er vigtige for, at familierne kan blive involveret i barnets vægttab, herunder betydningen af søskende, men resultaterne er endnu ikke publiceret. Hun giver her nogle eksempler på, hvad familieinvolvering kan være:

"Man kunne veje hele familien og sætte mål for, hvordan livsstilsændringen skal ske i hele familien, og hvordan de enkelte familiemedlemmer kan bidrage. I en skilsmissefamilie kunne man spørge ind til, hvordan familien vil håndtere vægttabet i forhold til, at barnet bor hos forældrene på skift."

Fakta: Konsekvenser af overvægt hos børn

Overvægt kan være forbundet med forhøjet blodtryk, forstadier til type 2-diabetes, astma, forringet leverfunktion, søvnforstyrrelser, nedsat immunforsvar, vejrtrækningsproblemer, hudproblemer og overbelastning af led.

Overvægt kan være psykisk hårdt for barnet, der ofte har nedsat livskvalitet, bliver mobbet eller føler sig isoleret. Depressioner er hyppigere hos overvægtige børn.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

I Viborg skal man ikke være lige så overvægtig

Når et barn henvises til behandling på en børneafdeling, kan kriterierne for, hvor overvægtigt barnet skal være for at blive henvist, være forskellige. Det viste undersøgelsen i ph.d.-projektet også.

"Her i Viborg behøver man f.eks. kun at være overvægtig for at blive henvist til behandling, hvorimod man i nogle dele af landet skal være svært overvægtig. Og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at kriterierne er så forskellige," siger Marianne Eg.

Hun håber, at et øget fokus på forskelle i henvisningskriterier vil føre til, at de med tiden bliver enslydende over hele landet.2016-4-ny-praksis-overvaegt-grafikLæs også: Tak til folkene bag Pokémon Go