Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Masser af muligheder for hjælp

De danske kommuner har ifølge Sundhedsloven ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Behandlingen er gratis og er omfattet af behandlingsgarantien. Alkoholteams og socialsygeplejersker er vigtige aktører i behandlingen.

Fag & Forskning 2017 nr. 1, s. 26-27

Af:

Christina Sommer, journalist

2017-1-trialog-haand

Landets 98 kommuner har siden 2007 haft ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark. Patienter kan frit og anonymt henvende sig i et alkoholambulatorium, men skal visiteres til dag- og døgnbehandling af deres bopælskommune. Herefter kan patienterne frit vælge mellem de kommunalt ejede ambulante behandlingstilbud og de private alkoholambulatorier, hvis de er godkendt til at indgå i det kommunale behandlingstilbud. 

Ifølge Anette Søgaard Nielsen er Danmark godt med i forhold til andre lande, vi normalt sammenligner os med: 

”Kommunernes behandlingstilbud er generelt rigtig gode, og forskellene på tilbuddene bliver mindre og mindre. Det skyldes bl.a. den nationale grunduddannelse for alkoholbehandlere. Vi har et meget fleksibelt behandlingssystem, og kommunerne skal tilbyde gratis og anonym behandling senest 14 dage efter første henvendelse. Trives man ikke med det tilbud, ens hjemkommune har, kan man søge hen i en anden.” 

I mange kommuner er der desuden etableret såkaldte alkoholteams, som kan hjælpe berørte borgere og familier både hjemme, på hospitalet og med at formidle kontakt til behandlingstilbud. Og i Region Hovedstaden har kommunerne f.eks. et rigtig godt samarbejde med regionens socialsygeplejersker især i forhold til at hjælpe de borgere og patienter, der er hårdest ramt.

”Det vigtige er, at sygeplejerskerne ved, hvem de kan henvise videre til og trække ind, hvis det viser sig, at en borger eller patient kæmper med et stort alkoholproblem,” siger Anette Søgaard Nielsen.  
Sundhedsstyrelsen arbejder for at understøtte kvaliteten i kommunernes alkoholbehandling ved at støtte forskellige udviklingsprojekter, udarbejde rådgivningsmateriale, udbyde kurser til f.eks. alkoholbehandlere og føre register over den offentligt finansierede alkoholbehandling i det såkaldt Nationale Alkoholbehandlingsregister, NAB. Derudover udgiver Sundhedsstyrelsen forskellige pjecer og hjemmesider med råd om f.eks. gode alkoholvaner målrettet voksne, gravide, børn og unge.

Ifølge Anette Søgaard Nielsen giver hjemmesiden hope.dk et aktuelt og let forståeligt overblik over kommunernes alkoholbehandlingstilbud, hvorimod den offentlige portal www.tilbudsportalen.dk desværre er sværere at finde rundt på.