Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Falder mellem mange stole

Trods sin udbredelse og status som folkesygdom findes der endnu ikke en national strategi for forebyggelse, pleje og behandling af osteoporose. Som resultat havner patienterne ofte mellem mange stole, og der er store regionale og kommunale forskelle i både forebyggelses- og behandlingstilbud.

Fag & Forskning 2017 nr. 2, s. 34-35

Af:

Christina Sommer, journalist

Hvis der kommer en midaldrende patient med en lavenergifraktur i en af landets akutmodtagelser, er det som tidligere beskrevet ikke en selvfølge, at patienten sendes videre til udredning for osteoporose. Og heller ikke en hoftefraktur på en af landets ortopædkirurgiske afdelinger fører automatisk til udredning for knoglesygdommen. ”Desværre,” siger Mette Juel Rothmann:

”Der er meget stor forskel på, hvordan man samarbejder på tværs af afdelinger rundt omkring i landet. Vi er så siloopdelte, at det er svært at få ting til at gå på tværs. Jeg er f.eks. i dialog med mine kolleger på ortopædkirurgisk afdeling, her er det primære fokus, at knoglen skal hele. Det skal og gør den også hos patienter med osteoporose, men at osteoporose kan være den bagvedliggende årsag, det fokuserer de ikke så meget på. Det kunne være interessant, hvis vi kunne få gang i mere systematisk erfaringsudveksling.”

På nogle afdelinger anbefaler man ældre med hoftefrakturer at tage kalk og D-vitamin?

”Ja, men i den forbindelse er timingen altafgørende. Mange ældre mennesker ender med at få forstoppelse, hvis de følger anbefalingen, det er måske ikke her, men først lidt senere, de skal begynde på kalk og D-vitamin. Mange hoftefrakturer skyldes fald, og bliver det noteret, henvises de ældre ofte til geriatrisk afdeling til faldudredning, hvor osteoporose også indgår i undersøgelsen, så det er et skridt i den rigtige retning, men langtfra nok,” siger hun.

Og selv i de tilfælde, hvor patienten bliver opfordret til at gå til egen læge efter udskrivelse pga. konkret mistanke om osteoporose, er der mange patienter, som ikke får gjort det. 

”Forløbene er så accelererede i dag, patienterne får så mange informationer med hjem og har svært ved at huske dem alle, medmindre der bliver fulgt systematisk op på det. Mange patienter står meget alene med det hele efter udskrivelse. De har måske ikke hjemmesygepleje og ved heller ikke, hvem de skal henvende sig til ud over egen læge for at få udskrevet smertestillende – og hva’ så?” spørger Mette Juel Rothmann.

Der er også stor forskel på kommunernes håndtering af fald og faldforebyggelse, som også er et vigtigt indsatsområde i forhold til osteoporosepatienter.

”Mit indtryk er, at fald og faldforebyggelse drukner lidt i primær sektor. Men osteoporosepatienter findes mange steder, og vi har hver især blik for forskellige ting som fagpersoner. Og jeg synes, at vi alle har en pligt til at tænke på det lange forløb, og hvordan vi sammen kan forbedre patientforløbene. Vi mangler formelle samarbejder, der forpligter – ikke kun i forhold til osteoporosepatienter, men også mange andre patientgrupper,” siger Mette Juel Rothmann. 

Referencer

 1. Rothmann MJ, Müller S, Friis-Holmberg T, Høiberg M, Gram J, Hermann AP, Bech M, Barkmann R, Gluer C, Brixen K, Hass Rubin K. To decline screening for osteoporosis (ROSE Risk-stratified Osteoporosis Strategy Evaluation): A study on non-participation in screening. – Submittet til Osteoporosis International Marts 2017.
 2. Rothmann M, Ammentorp J, Beck M, Barkmann R, Glüer C, Hermann AP. Self-perceived facture risk: Factors underlying women´s perception of risk for osteoporotic fractures: The Risk-stratified Osteoporosis Strategy Evaluation study (ROSE).  Osteoporosis International 2015, Volume 26, Issue 2, pp 689-97.
 3. Rothmann M, Huniche L, Ammentorp J, Bech M, Barkmann R, Glüer C, Hermann AP. Women´s Perspectives on Screening for Osteoporosis (ROSE Risk-stratified Osteoporosis Strategy Evaluation), Arch Osteoporos, 2014, vol. 9(1):192.
 4. Rothmann M. Women´s perspectives on screening for osteoporosis. A study based on methodologies from across the sciences. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet Odense, 2014.
 5. Lykke E (red.) Sygepleje. Munksgaard. 2016.
 6. Fakta om knogleskørhed. Sundhedsstyrelsen. Onlineversion 24. april 2017.
 7. Akesson K, Marsh D, Mitchell PJ, McLellan AR, Stenmark J, Pierroz DD, Kyer C, Cooper C; IOF Fracture Working Group. Capture the Fracture: A Best Practice Framework and global campaign to break the fragility fracture cycle. Osteoporos International, 2013. Aug;24(8):2135-52. doi: 10.1007/s00198-013-2348-z. Epub 2013 Apr 16.
 8. Hansen L, Mathiesen AS, Vestergaard P, Ehlers LH og Petersen KD. A health economic analysis of osteoporotic fractures; who carries the burden? Archives of Osteoporosis; 2013; 8(1-2):126.
 9. Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Osteoporose. Definition og afgrænsning. wp.dkms.dk/wp-content/uploads/2013/06/Baggrund_1_Osteoporose_definition.pdf Onlineversion 24. april 2017.
 10. Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Typer af osteoporose. wp.dkms.dk 24. april 2017.
 11. Pocock NA, Eisman JA, Hopper JL, Yeates MG, Sambrook PN, Eberl S. Genetic determinants of bone mass in adults. A twin study. J Clin Invest 1987; 80(3):706-10.
 12. Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Osteoporose. Epidemiologi. wp.dkms.dk 24. April 2017.
 13. Kanis JA, Borgström F, Compston J, Dreinhöfer K, Nolte E, Jonsson L, Lems WF, McCloskey EV, Rizzoli R og Stenmark J. SCOPE: A scorecard for osteoporosis in Europe. Arch Osteoporos, 2013, vol. 8:144
 14. Hernlund E, Svedbom A, Ivergard M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, McCloskey EV, Jonsson B, Kanis JA. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Archives of Osteoporosis 2013; 8:136.
 15. Osteoporose. Forebyggelse, diagnostik og behandling. Sundhedsstyrelsen. 2001.
 16. Reventlow S. Risikoopfattelse og osteoporose hos kvinder i alderen 60-70 år. En kvalitativ undersøgelse af risikooplevelse, kulturelle forestillinger, kropslige opfattelser og kropspraksis. Doktordisputats. Københavns Universitet. 2008.
 17. www.shef.ac.uk/FRAX > "Calculation Tool" > Denmark
 18. Hansen C, Pedersen BD, Konradsen H og Abrahamsen B. Anti-osteoporotic therapy in Denmark – predictors and demographics of poor refill compliance and poor persistence. Osteoporosis International 2013 Jul;24(7):2079-97.