Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Hyppig kontakt nødvendig ved smertebehandling

Smerter. En numerisk rangskala var ikke et entydigt redskab for patienterne, viser interview med 15 patienter.

Fag & Forskning 2017 nr. 4, s. 37

Af:

Redaktionen

Title

Kaptain K, Bregnballe V og Dreyer P.

Patient participation in postoperative pain assessment after spinesurgery in a recovery unit 

J Clin Nurs. 2017;(26):2986-94, DOI: 10.1111/jocn.13640

Introduktion:
På trods af fremgang i smertebehandlingen oplever patienter, som gennemgår rygoperation, fortsat at have moderate til svære smerter. Dette studie undersøger, hvordan patienter, som får foretaget rygoperation, deltager i smertebehandlingen af deres smerter i opvågningsafsnittet.

Metode:
Studiet byggede på semistrukturerede interview og havde en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang. I alt deltog 15 patienter (otte kvinder og syv mænd), som havde gennemgået elektiv rygoperation. Patienterne var mellem 20 og 81 år. Interviewene blev gennemført 24-70 timer efter operationen og havde en varighed af 12-28 minutter. Metode til analyse af data var meningskondensering som beskrevet af Kvale og Brinkmann.

Resultater:
Patienternes deltagelse i smertebehandlingen blev fremstillet i tre temaer:

Første tema: ”Kommunikation og viden” belyste, hvordan patienternes evne til at beskrive deres smerter blev påvirket, hvis de havde stærke smerter eller var for påvirkede af smertestillende medicin.

Andet tema: ”Smertevurdering med numerisk rangskala (NRS)” viste, at patienterne oplevede, at det var svært at beskrive deres smerter med NRS. Patienterne var i tvivl om, hvordan tallene skulle tolkes, og graden af deres smerter i forhold til nummeret blev beskrevet meget individuelt.

Det sidste tema: ”Patient og sygeplejerske-relationen” belyste, hvorledes hyppige tilsyn fra sygeplejersken var betydningsfuldt. Det skabte tryghed og sikkerhed, fordi det bl.a. gav patienterne mulighed for at fortælle om deres smerter.  

Diskussion:
NRS anvendes i mange forskellige kontekster og hos forskellige grupper af patienter. Dette studie tyder på, at introduktion til anvendelse af NRS, en fælles forståelse af brugen af NRS og den kontekst, som NRS anvendes i, skal medtænkes, når sygeplejersker benytter NRS som redskab til at vurdere patienternes smerter og iværksætter smertebehandling.

Konsekvenser for praksis:
Vejledningen til patienterne om smertebehandling, f.eks. brug af smertestillende midler i forbindelse med operation, er betydningsfuld, og forståelse af NRS kan optimeres. Det kan forbedre patienternes viden om smertebehandling og evne til at kommunikere graden af deres smerter. Desuden skal sygeplejerskerne være opmærksomme på, at hyppigheden af kontakten til den nyopererede patient er en handling, som medvirker til forbedring af patienternes involvering i smertebehandlingen.

Læs mere om emnet i artiklen ”En skala er ikke tilstrækkelig til at vurdere smerter” af Mette Bjørn Nielsen og Bodil Bjørnshave Noe. Fag&Forskning 2017;(3):68-74. 

Annesofie Lunde Jensen, klinisk sygeplejespecialist, postdoc, Aarhus Universitetshospital, Medicinsk endokrinologisk afdeling.