Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Hav overgangsalderen i baghovedet

Det kan give kvinder ro og åbne deres øjne for behandlingsmuligheder, når sygeplejersker er opmærksomme på overgangsalderens symptomer – men de skal også kende faresignalerne.

Fag & Forskning 2022 nr. 1, s. 23

Af:

Helle Lindberg, journalist

ff1-2022_trialog_oploeft_3

Når Susanne Malmstrøm møder kvindelige patienter i den rette aldersgruppe, er symptomer på overgangsalderen en del af hendes kliniske blik. 

”Det er f.eks. ofte ved urinvejsinfektioner, hvor en kvindelig patient klager over blærebetændelse igen og igen, at jeg ofte skæver til hendes alder – kunne det være relateret til overgangsalderen? Sarte slimhinder er jo et almindeligt symptom, som kan give øget tendens til urinvejsinfektioner.” (4)

Vidste du
  • at hver femte kvinde ikke taler med nogen om  deres udfordringer 
  • i forbindelse med overgangsalderen
  • at 7 ud af 10 kvinder oplever gener i varierende grad
  • at 75 pct. oplever blødningsforstyrrelser
  • at 80 pct. oplever hedeture i varierende grad
  • at hver fjerde kvinde oplever tørre slimhinder
  • at hver fjerde kvinde,der ender med at få behandling, venter over syv måneder med at søge læge

Tænker ikke over det

”Mange af kvinderne har slet ikke tænkt på, at deres gener kunne skyldes overgangsalderen. Hvis jeg så også spørger ind til, om deres menstruationer er regelmæssige, så er svaret måske, at der egentlig er noget uro dér, og måske har de også haft hedeture, når de tænker efter.”

Susanne Malmstrøm peger på, at det kan give kvinderne noget ro, når sygeplejersker har overgangsalderen i baghovedet.

”Måske finder de ud af, at der er en årsag til deres gener, og at de er helt normale – og måske får de også nogle behandlingsmuligheder, hvis de har brug for det.

Overgangsalderen er en del af livet, men symptomerne kan fylde meget hos den enkelte kvinde, og derfor kan det give dem rigtig meget, hvis de får noget information,” siger hun.

Susanne Malmstrøm tilføjer, at sygeplejersker selvfølgelig skal være opmærksomme på, at uregelmæssige blødninger eller lignende symptomer også kan have andre årsager end overgangsalderen. Lotte Hvas er enig.

Kan fejle noget andet

”Man skal huske, at kvinderne også kan fejle noget andet. Der er desværre eksempler på kvinder, som får lov til at gå for længe, fordi man har afskrevet deres symptomer som overgangsalder, og så viser det sig pludselig, at de fejler noget alvorligt,” siger hun. 

”Det skyldes bl.a., at overgangsalderen tidligere er blevet tilskrevet en lang liste af symptomer, som ikke nødvendigvis har haft noget med overgangsalderen at gøre (8). Derfor er det vigtigt, at man som sygeplejerske også er opmærksom på faresignaler og f.eks. altid reagerer på vedvarende blødningsforstyrrelser.”