Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Referencer til trialog om urinvejsinfektioner

Fag & Forskning 2019 nr. 1, s. 35

Af:

Redaktionen

 1. Viborg AL, Torup AW (Red.). Sygdomslære – hånden på hjertet. Lauridsen SV bidrager med kapitel 9: Nyrerne og urinvejene. 3. udgave, 1. oplag. Forfatterne og Munksgaard. København 2019.
 2. Hundborg S (Red.) Lærebog i sygepleje – III bind. Lauridsen SV bidrager i bind 2 med kapitlet: Sygepleje til patienter med urologiske lidelser. FADL’s Forlag. Udkommer marts 2019.
 3. Geng V el al. Catheterisation Indwelling catheters in adults – Urethral and Suprapubic. Evidens-based Guidelines for best practice in Urological Health Care. European Association of Urology Nurses. 2012. Fundet på www.eaun.org under menupunktet guidelines 6. februar 2019.
 4. Vahr S et al. Catheterisation Urethral Intermittent in adults. Dilatation, urethral intermittent in adults. Evidens-based Guidelines for best practice in Urological Health Care. European Association of Urology Nurses. 2013. Fundet på www.eaun.org under menupunktet Guidelines den 6. februar 2019.
 5. Geng V et al. Male external catheters in adults – Urinary catheter management. Evidens-based Guidelines for best practice in Urological Health Care. European Association of Urology Nurses. 2016. Fundet på www.eaun.org under menupunktet guidelines 6. Februar 2019.
 6. Holm A, Gordoba G og Sönksen UW. Urinvejsinfektioner hos ældre. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 10, 2016. Fundet på www.sst.dk under menupunktet ”Rationel Farmakoterapi” den 6. februar 2019.
 7. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler. Statens Serum Institut. Central Enhed for Infektionshygiejne. 1. udgave. 2015.
 8. Kursusmodul – UVI. Statens Serum Institut. Fundet den 6. februar 2019 på www.ssi.dk -> Sundhedsfaglige -> Formidling -> Undervisning -> Værd at vide om kateterrelaterede urinvejsinfektioner -> Kursusmodul – UVI.
 9. Vinge S et al. Forebyggelse af indlæggelser. Oversigtsnotat om metoder, koncepter, evalueringer og effekter. Projekt 3511. Dansk Sundhedsinstitut. December 2011. Fundet på direkte link www.kora.dk/media/272122/dsi-3511.pdf den 6. februar 2019.
 10. Statens Serum Institut. Sygdomsleksikon. Urinvejsinfektioner: Blærebetændelse og nyrebækkenbetændelse. Senest redigeret november 2017. Fundet på www.ssi.dk den 6. februar 2019.
 11. Rindom B, Lichtenstein B. Kapitel 11: Udskillelse af urin og afføring i Jastrup S, Rasmussen DH (Red.). Klinik – grundbog i sygepleje. 1. udgave, 1. oplag. Forfatterne og Munksgaard. København 2014.
 12. Gotfredsen K, Ærthøj JP, Djernes JK. Primærsygeplejerskens opgave, når ældre har delir. Sygeplejersken 2008;(15):44-51.
 13. Den Nationale Kosthåndbog 2016. 3. reviderede version. Sundhedsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet og Kost og Ernæringsforbundet. Fundet på www.kosthåndbogen.dk den 6. februar 2019.
 14. Lytken LH, Geisling PQ, Nielsen RB. Ekspert slår alarm: Ældre med ble har stor risiko for blærebetændelse. Danmarks Radio. Nov. 2013. Fundet på www.dr.dk den 6. februar 2019.
 15. Schwenger EM, Tejani AM, Loewen PS. Probiotics for preventing urinary tract infections in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD008772. DOI: 10.1002/14651858.CD008772.pub2.
 16. Tradewell M, Pariser JJ, Nimeh T, Elliot SP. Systematic review and practice policy statements on urinary tract infection prevention in adults with spina bifida. Trans Androl Urol. 2018 May; 7(Suppl 2): S205-S219. doi:10.21037/tau.2018.04.21
 17. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub5.
 18. Dahl-Rasmussen M. Fakta og myter om blærebetændelse. Senest opdateret april 2017. Fundet på www.netdoktor.dk -> Sygdomme -> B -> Blærebetændelse den 6. februar 2016.
 19. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Om håndhygiejne. Statens Serum Institut. Central Enhed for Infektionshygiejne. 2. udgave. 2018.
 20. Meddings J, Rogers MA, Macy M, Saint S. Systematic review and meta-analysis: reminder systems to reduce catheter-associated urinary tract infections and urinary catheter use in hospitalized patients. Clin Infec Dis 2010.

Trialog: Urinvejsinfektioner

Trialog: Urinvejsinfektioner

Urinvejsinfektioner har store personlige og økonomiske omkostninger til følge. De er blandt de hyppigste årsager til indlæggelse af ældre, og de topper listen over de hyppigst forekommende infektioner erhvervet i forbindelse med indlæggelser. Med andre ord er der gode grunde til at forholde sig til lidelsen, som sygeplejersker har store muligheder for at forebygge.

Læs i denne Trialog:

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.