Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Overvægt blandt danske spædbørn

Fag & Forskning 2019 nr. 3, s. 22

Af:

Christina Sommer, journalist

Den Nationale Sundhedsprofil inddrager kun data fra voksne danskere (16 år eller ældre), og der findes ikke en landsdækkende oversigt over antallet af overvægtige spædbørn.

Det bedste bud på omfanget af overvægt blandt spædbørn i Danmark bygger på tal fra de 33 kommuner, som er en del af Databasen Børns Sundhed, der igen er et samarbejde mellem kommunerne, deres sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed. De 33 kommuner ligger primært i hovedstadsområdet, men omfatter også Bornholm, Aalborg og Aarhus.

Den seneste opgørelse af overvægt blandt 19.321 spædbørn født i 2017 (mere præcist børnenes vægtstatus i 6-10-måneders alderen) viser, at overvægt udgør et problem blandt danske spædbørn. I alt 17,5 pct. af spædbørnene er i risiko for overvægt, mens hhv. 4,3 og 0,5 pct. allerede er overvægtige eller svært overvægtige (5).

ff3-19_tri_skema_uden_nummer


De fem kategorier er baseret på WHO’s vækstreference til børn i alderen 0-5 år, som blev udgivet i 2006. Vækstreferencen er implementeret som standardreference for børns vækst i adskillige lande. I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen denne vækstreference ved monitorering af overvægt hos små børn. For yderligere information henvises også til kilde 9 og 18.
(5).

ff3-19_tri_rammefoto

Trialog: Overvægt - Begynd forebyggelsen før fødslen

2018 blev året, hvor der blev flere overvægtige end normalvægtige voksne danskere, hvilket er dyrt for både individ og samfund. Forskning peger på, at kimen til overvægt lægges allerede i graviditeten og barnets første leveår. Er man overvægtig som spæd eller barn, øges risikoen for, at man også er det som voksen.

Da vægttab kan være svært at opnå og ikke mindst at fastholde, er det oplagt at begynde det forebyggende arbejde, før skaden sker. Her kan sundhedsplejersker med fordel gå forrest qua deres tætte kontakt med vordende og nybagte forældre, især i løbet af de første 1.000 dage, dvs. fra undfangelsen til og med de første to leveår.

Sundhedsplejerskerne har mange indgange til en drøftelse af, hvordan overvægt forebygges hos spæd- og småbørn. Er den gravide selv overvægtig, er det oplagt at starte samtalen her, vel vidende at emnet er tabubelagt med risiko for ubevidst fat-shaming af den gravide. Samtale om amning, overgangskost, rygning og barnets motorik og bevægelse er andre indfaldsvinkler.

I erkendelse af dette har Brøndby Kommunes sundhedspleje siden januar 2019 haft fokus på forebyggelse af overvægt de første 1.000 dage, bl.a. ved at tilbyde alle førstegangsgravide besøg. Målet med dette besøg er at forberede familien på tiden efter fødslen og tale om sund livsstil for at forebygge evt. overvægt hos det kommende barn.

Læs i denne Trialog: 

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.