Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Hvad siger litteraturen?

Fag & Forskning 2021 nr. 4, s. 15

Af:

Sussi Bæch, journalist, cand.scient., ph.d.,

Bodil Bjørnshave Noe, sygeplejerske, ph.d., docent

ff4-2021_trialog_illu-3

Hvornår er der behov for rehabilitering (11)?
•    Når skader eller sygdom forstyrrer livet, som det plejer at være 
•    Når roller og identitet er truet
•    Hvis skaden eller sygdommen samt de følelsesmæssige og mentale reaktioner gør borgeren mere sårbar og afhængig 
•    Hvis skade eller sygdom kræver professionel pleje og behandling 
•    Hvis livet og dets muligheder kan være forandret for altid 

Sygeplejerskens rolle i rehabiliteringen er at (7):
•    inddrage borgerens behov, ønsker og præferencer
•    involvere borgeren i overvejelser og beslutninger
•    støtte borgeren i at udtrykke sine behov, tanker og følelser
•    undervise og vejlede borgeren om muligheder 
•    sigte mod et 'borgercentreret perspektiv'
    –    nogle skal bevare og andre skal genvinde funktion
•    have en fortolkende funktion
    –    hjælpe borgeren med at tolke situation og overskue konsekvenser
    –    tolke kroppens signaler 
    –    tolke betydning af funktionsnedsættelse for hverdagsaktiviteter
•    trøste borgeren under alvorlig sygdom eller skade
    –    give emotionel støtte til håndtering af eksistentiel trussel, håb og sorgbearbejdning
•    have en integrerende funktion
    –    hjælpe borger og pårørende med at integrere sig i hverdagslivet
    –    hjælpe til et værdigt liv med ændrede vilkår

Sygeplejerskens rolle i rehabiliteringsteamet er at (7):
•    have viden om kroppens funktioner
•    støtte terapeuters oplæg og integrere nye indlærte færdigheder i borgerens hverdagsaktiviteter
•    formidle vigtigheden af rehabilitering
•    koordinere den tværfaglige rehabiliteringsindsats i samarbejde med andre faggrupper
•    tilrettelægge et rehabiliterende miljø sammen med andre faggrupper.