Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Referencer til Trialog: Rehabilitering

Fag & Forskning 2021 nr. 4, s. 21

Af:

Sussi Bæch, journalist, cand.scient., ph.d.

Referencer

 1. Møller SP, Laursen B, Johannesen CK og Schramm S. Multisygdom i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed 2019.
 2. Dansk Lungemedicinsk Selskab. KOL-Vejledning: https://lungemedicin.dk/kol-vejledning/. Revideret 17-11-2017. Besøgt 03-09-2021.
 3. Sundhedsdatastyrelsen. Borgere med KOL – kontaktforbrug i sundhedsvæsenet og medicinforbrug. København: Sundhedsdatastyrelsen 2016.
 4. Bjørnshave Noe B, Bjerrum M, Angel S. The influence of clarification and threats on life situation: patients' experiences 1 year after TSCI. Spinal Cord Ser Cases. 2017 Apr 6;3:17006.
 5. WHO og Sundhedsstyrelsen. ICF - International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. København: Munksgaard 2003.
 6. WHO. How to Use the ICF. A Practical Manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Geneva 2013: WHO.
 7. Kirkevold M. Sygeplejerskens roller og funktioner i rehabiliteringsprocessen, kapitel 8. I: Angel S, Aadal L (red). Rehabiliterende sygepleje fra begreb til klinisk praksis. Munksgaard 2014.
 8. Marselisborgcenteret. Definitioner af rehabilitering. Tilgængelig på: https://www.marselisborgcentret.dk/viden-om-rehabilitering/definitioner-.... Besøgt 02-09-2021.
 9. Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborgcenteret. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Århus: Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborgcenteret 2004
 10. Smorawski GA, Husted MR, Hansen LV og Noe BB. Lyt til borgere med svær KOL og deres pårørende. Fag & Forskning 2021;(2):24-33.
 11. Angel S. Rehabiliterende sygepleje, kapitel 4. I: Angel S, Aadal L (red). Rehabiliterende sygepleje fra begreb til klinisk praksis. Munksgaard 2014.
 12. Bjørnshave Noe B, Angel S, Bjerrum M. The ICF model as a practical tool to facilitate holistic communication with individuals during their rehabilitation: A qualitative study. Nordic Journal of Nursing Research. 14. august 2021;205715852110157.
 13. Det Etiske Råd. Hvad er sygdom? Kolding og København: Det Etiske Råd 2016.
 14. Noe BB, Bjerrum M, Angel S. Expectations, Worries and Wishes: The Challenges of Returning to Home after Initial Hospital Rehabilitation for Traumatic Spinal Cord Injury. Int J Phys Med Rehabil 2014;2:5.
 15. Bjørnshave Noe B, Mikkelsen EM, Hansen RM, Thygesen M, Hagen EM. Incidence of traumatic spinal cord injury in Denmark, 1990-2012: a hospital-based study. Spinal Cord. 2015 Jun;53(6):436-40.
 16. Sundhed.dk. Funktionsevnevurdering og ICF. Tilgængelig på: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/funk.... Sidst opdateret 19-08-2019. Besøgt 13-09-2021.
 17. Post MW, van Leeuwen CM. Psychosocial issues in spinal cord injury: a review. Spinal Cord. 2012 May;50(5):382-9.
 18. Geyh S, Müller R, Peter C, Bickenbach JE, Post MW, Stucki G, Cieza A. Capturing the psychologic-personal perspective in spinal cord injury. Am J Phys Med Rehabil. 2011 Nov;90(11 Suppl 2):S79-96.
 19. Cieza A, Kirchberger I, Biering-Sørensen F, Baumberger M, Charlifue S, Post MW, Campbell R, Kovindha A, Ring H, Sinnott A, Kostanjsek N, Stucki G. ICF Core Sets for individuals with spinal cord injury in the long-term context. Spinal Cord. 2010 Apr;48(4):305-12.
 20. Stucki A, Stoll T, Cieza A, Weigl M, Giardini A, Wever D, et al. ICF Core Sets for obstructive pulmonary diseases. J Rehabil Med. juli 2004;(44 Suppl):114–20.
 21. Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice? A review on selection and dropout in randomized controlled trials on pulmonary rehabilitation. Clin Epidemiol. 9. august 2010;2:73-83.
 22. Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Vinther Nielsen C. Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice. Clin Respir J. 2011 Oct;5(4):235-44.
 23. Bjørnshave B, Korsgaard J, Jensen C, Nielsen CV. Pulmonary rehabilitation in clinical routine: a follow-up study. J Rehabil Med. 2013 Sep;45(9):916-23.
 24. McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, Lacasse Y. Pulmonary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 23;(2):CD003793.
 25. Bunketorp-Käll L, Lundgren-Nilsson Å, Samuelsson H, Pekny T, Blomvé K, Pekna M, Pekny M, Blomstrand C, Nilsson M. Long-Term Improvements After Multimodal Rehabilitation in Late Phase After Stroke: A Randomized Controlled Trial. Stroke. 2017 Jul;48(7):1916-24.
 26. Momsen AH, Ørtenblad L, Maribo T. Effective rehabilitation interventions and participation among people with multiple sclerosis: an overview of reviews. Ann Phys Rehabil Med. 2021 Apr 30:101529.
 27. Sundhed.dk. Alle genoptræningsydelser. Tilgængelig på: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/funk.... Tilgået 13-09-2021.
 28. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - DrKOL Årsrapport for 2020 - 1. januar til 31. december 2020. Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 2020.7
 29. Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Årsrapport 2019. 1. juni 2019 – 31. maj 2020. Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (rkkp) og Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 2020.