Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 1998 - 26

placeholder - magasinforsiden

Baggrund

Forud for sin tid

Hun var karrierekvinde og nonne. Susanne Malchaus afhandling om sygeplejersken og ordenssøsteren Benedicte Ramsing er fascinerende læsning. Søster Benedicte var en visionær, begavet og magtfuld kvinde, hvis liv var fyldt med paradokser. Afhandlingen, der har form som en biografi, er den første af sin art inden for sygeplejeforskningen.

Den engelske patient

I det engelske sundhedsvæsen har man med Margaret Thatchers korstog siden 1988 forsøgt at afbureaukratisere og indføre øget konkurrence. Uden den store succes. Resultatet blev højere udgifter, ingen synlig forbedring af effektiviteten, mere bureaukrati og konkurrence mellem patienter om de begrænsede midler. Nu blæser vindene derfor i England i stedet mod mere samarbejde.

Afgørelsens time nærmer sig

I løbet af de næste par måneder vil Kommunehospitalets skæbne blive afgjort. Der er fortsat et flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for at bevare hospitalet, men de forestående budgetforhandlinger kan nemt ændre situationen. Samtidig overvejer sundhedsministeren at bruge statens repræsentanter i Hovedstadens Sygehusfællesskabs (HS) bestyrelse til at gennemtrumfe en lukning.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Fremtidens sygeplejeskole

For sygeplejefaget vil der være både fordele og ulemper, hvis uddannelsen placeres sammen med andre mellemlange uddannelser på centrale uddannelsesinstitutioner. Tværfagligheden kan berige uddannelsen, men den risikerer samtidig at tabe opmærksomhed i konkurrence med de øvrige uddannelser.

Faglig kommentar: På weekend med en gynækolog

Det forlød, at sygeplejersker ligefrem havde stået i kø for at erhverve sig et af de eftertragtede spørgeskemaer, og løjerne begyndte for alvor, da svarmuligheder blev kommenteret i mindre grupper.

Fag

Når spædbarnet græder

Gråd er det lille barns mulighed for at udtrykke sig og kommunikere, og gråd er et led i den normale udvikling, men spædbarnets utrøstelige gråd får ulykkelige og magtesløse forældre til at søge hjælp. Forældrene har ofte mere brug for støtte, end barnet har brug for behandling.

Faglig information